උපකාරක පන්තිRSS

කේක් වැඩමුළු රට වටා නොමිලේ........

මීගමුව, ,

Class type: Mass Class ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ කේක් නිර්මාණ ශිල්පීන් වන R .L ක්ලෙමෙන්ට් මහතා සහ ශානිකා ක්ලෙමෙන්ට් මහත්මිය සමග R .L ක්ලේමෙන්ට් කේක් පාසැල විසින් රට පුරා නොමිලේ පවත්වන කේක් වැඩමුළු සදහා ඔබත් එක් වන්න. ඇතුල්වීම නොමිලේ කප් කේක් අයිසින් ...

Telephone+94 75 592 7927
E-mail
කේක් නිර්මාණ පාඨමාලාවs @ කඩවත

කඩවත, ,

Class type: Group Gampaha District: Kadawatha: Cake Making Courses all kind of cake class specialy for wedding cake structures, jeleting suger flowers and clay flowers classes..03.month course.[ RS:10.500/" only Conducted by Ms. shirani perera ...

Telephone+94 77 674 0467
ඖෂධ අධ්යාපන @ ගම්පහ

ගම්පහ, ,

Class type: Mass Class Gampaha District:Gampaha: Free Seminar for pharmacy Education 2014/08/3101.30 pm to 5.00 pm Montana - Gampaha Conducted By: Mr. Prasad Jayasuriya. (reg no.4729) 0777-711036/0713-975942

Telephone+94 71 397 5942
E-mail
ඔබේ පෞරුෂ සංවර්ධනය වින් ලයිෆ් (කොළඹ / ගම්පහ)...

ගම්පහ, ,

Class type: Individual Start your life in a fresh way.. Discover that you are a GREAT PERSONALITY LET THE WORLD TALK ABOUT YOU!!.... Identify targets in your life and plan your way to reach them.. Identify and eliminate everything that drag ...

Telephone+94 77 774 9502
E-mail
ගුවන් සේවිකාවක වීමට පුහුණු කීරිම වත්තල

ගම්පහ, ,

Class type: Individual DO YOU WANT TO BE AN AIR HOSTESS??? Are you ready to face your flying Interview? Are you ready with a professional air hostess CV? Get ready to face your interview and start your dream job... Secrets on.. * How to ...

Telephone+94 77 774 9502
E-mail
ඒ.ඒ.ටී(AAT) ලර්නින් සෙන්ටර්අනුමත

නො.60, මහනුවර පාර, ,

Class type: Mass Class Easiest way to be an Accountant Name: AVI Institute Of Business Management NO.60, SAMPATH BUILDING, KANDY ROAD, KIRIBATHGODA

Telephone+94 11 304 6313
E-mail
ඒ.ඒ.ටී(AAT) සී.එම්.ඒ ගිණුම්කරණය සහ බැංකුකරණය @ අයි.ඒ.එස් ආයතනය

කෑගල්ල, ,

Class type: Group Gampaha District: Gampaha: AAT CMA Accounting & Banking Profetional Tuition Classes Conducted By IAS Institute

Telephone+94 33 222 1944
E-mail
ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඉංජිනේරු @ ගම්පහ

ගම්පහ, ,

Class type: Individual Gampaha District: Gampaha: Electronic Engineering Tuition Classes Conducted By Mr. Dhanushka

Telephone+94 71 864 1479
E-mail
චාටඩ් ඒ.ඒ.ටී(AAT) සී.එම්.ඒ සහ බැංකුකරණය @ එස්.බී.එස් ආයතනය

ගම්පහ, ,

Class type: Group Gampaha District: Gampaha: Charted AAT CMA & Banking Tuition Classes Conducted By SBS Institute

Telephone+94 71 707 7998
E-mail
ඒ.ඒ.ටී(AAT)සී.එ් බැංකුකරණය @ ඇක්මි ආයතනය

මිනුවන්ගොඩ, ,

Class type: Group Gampaha District: Minuwangoda: AAT, CA, Banking Tuition Classes Conducted By Mr. Susil G. Jayalath

Telephone+94 77 995 5722
E-mail
චාටඩ් (ව්‍යාපාර අදියර) @ එස්.බී.එස් ආයතනය

මිනුවන්ගොඩ, ,

Class type: Group Gampaha District: Minuwangoda: Chartered First Stage(Business Level) TUition Classes Conducted By SBS Institute

Telephone+94 71 707 7998
E-mail
ඒ.ඒ.ටී(AAT) (පදනම අන්තර් අවසාන) @ එස්.බී.එස්

මිනුවන්ගොඩ, ,

Class type: Group Gampaha District: Minuwangoda: AAT (Foundation Intermediate Final) Tuition Classes Conducted By SBS Institute

Telephone+94 77 765 2944
E-mail
සී.එම්.ඒ (පදනම) @ එස්.බී.එස්

මිනුවන්ගොඩ, ,

Class type: Group Gampaha District: Minuwangoda: CMA(Foundation Operational) Tuition Classes Conducted By SBS Institute

Telephone+94 71 707 7998
E-mail
ඒ.ඒ.ටී(AAT) @ එස්.බී.එස් ආයතනය

ගම්පහ, ,

Class type: Group Gampaha District: Gampaha: AAT Tuition Classes Conducted By SBS Institute

Telephone+94 71 707 7998
E-mail
ඒ.ඒ.ටී(AAT) සී.එම් බැංකුකරණය @ ඇක්මි කොලේජ්

මිනුවන්ගොඩ, ,

Class type: Group Gampaha District: Minuwangoda: AAT CM Banking Tuition Classes Conducted By Acmi College

Telephone+94 77 995 5722
E-mail
ඒ.ඒ.ටී(AAT) සී.එ් බැංකුකරණය @ ඇක්මි කොලේජ්

මිනුවන්ගොඩ, ,

Class type: Group Gampaha District: Minuwangoda: AAT, CA, Banking Profetional Tuition Classes Conducted By ACMI College

Telephone+94 77 626 3837
E-mail
විදුලි කාර්මික පාඨමාලාව ( අර්ධ කාලීන සහ පූර්ණ කාලීන) @ මග්ගොන

ඉසුරු ඔටොමේෂන් සිස්ටම් පුහුණුව, ආයතනය ටෙම්පල් පාර,මුන්හේන, ,

Class type: Group Kalutara District: Maggona: Industrial Electrical Part Time Courses for more details visit www.isuruautomation.net Name: Asoka Niranjan

Telephone+94 71 812 3720
E-mail
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු @ කළුතර

කළුතර, ,

Class type: Individual Qualified government school teacher with 12 years experience offers tuition in ICT subjects at the convenience of your home. Classes offered include * Kids Computing [Ages 5 and above] * Basic Computing [Up to Grade 5] * Intermed ...

Telephone+94 77 614 9618
E-mail
කේක් සහ සූපවේදී පංති @ හොරණ

හොරණ, ,

Class type: Mass Class Kaluthara District:Horana: Cake And Cookery Classes @ Group Class Center, Horana (Udawaththa Rd, Near Thaksala Educational Center) Conducted By: Mr. Kane Perera (Dip.in Cake Making)

Telephone+94 71 898 6310
කේක් සහ සූපවේදී පංති @ මතුගම

මතුගම, ,

Class type: Mass Class Kaluthara District: Mathugama: Cake And Cookery Classes @ Sisula Educational Center, Mathugama (Agalaththa Rd, Peoples Bank Building ) Conducted By: Mr. Kane Perera (Dip.in Cake Making)

Telephone+94 71 898 6310

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website