අධ්‍යාපන අායතනRSS

ජාත්‍යන්තර ගුවන් ටිකට්පත් ආයතනය

11, ආතර්ස් පෙදෙස,

Telephone+94 77 733 1150
අර්ත් වන් හෝල්ඩින්ග්ස් පුද්ගලික සමාගම

365බී, ලුම්බිණි පාර, දළුගම, ,

Telephone+94 77 797 7566
ජයලත් උපකරණ සෑදිමේ පුහුණු ආයතනය පුදගලික සමාගම

658, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 267 0702
ලකී ලර්නර්ස්

දෙහිඕවිට,

Telephone+94 36 222 2928
ඇස්පිරේෂන් ආයතනය

267/20, සමඟි මාවත, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 280 8800
ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනය සඳහා ව්ස්ඩම් ආයතනය පුද්ගලික සමාගම

දුම්රියපොළ පාර, ,

Wisdom Institute For International Studies (Pvt) Ltd, 15 B, Station Road, Colombo 03

Telephone+94 11 485 1219
බටහිර සංගීත ආයතනය

12, කොතලාවල ගාඩ්න්ස්, ,

Telephone+94 11 258 2498
ආසියානු ගුවන් සේවා අධ්‍යාපන ආයතනය

14, ට්‍රෙලෝව්නි පෙදෙස, ,

Asian Aviation Centre is one of Sri Lankan (Colombo) major flying acedemy & Aeronautical Engineering Acedemy Sri Lanka. Learn about aviation from this aviation training center. Asian Aviation Centre 14 , Trelawney Place , Colombo 04 ,Sri Lanka

Telephone+94 11 451 0303
ශ්‍රී මහ බෝධි කලින් හැදුණු ළදරුවන්ගේ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ඇල්විටිගල මාවත නාරාහේන්පිට, ,

Srimaha Bodhi Empire Early Child Development Center 560 Elvitigala Mawatha Narahenpita , Colombo 05, Sri Lanka

Telephone+94 72 846 0866
ශ්‍රී ලංකා පෙර පාසල

ගොඩගම,

Siyon Pre School 14 . Station Road . Godagama . Homagama .Sri Lanka

Telephone+94 71 498 7956
ගුවන් නියමු සහ ගගනගාමී ඉංජිනේරු පුහුණු ආයතනය

නව ගුවන්තොටුපොළ, ,

Skyline Aviation (Pvt.) Ltd - Flying Training Academy is a 100% privately owned Board of Investment (BOI) approved project and is the only fully-approved flying training academy in Sri Lanka, with a comprehensive approval from the Civil Aviation Authority ...

Telephone+94 11 421 0300 / +94 11 491 1511 / +94 11 263 5600 / +94 11 263 8877
Fax+94 11 421 0250
E-mail
ජාතික සෞඛ්‍යය විද්‍යා ආයතනය

28 නාගොඩ, ,

International Institute of Health Sciences, No 704, Negombo Road, Welisara

Telephone+94 11 465 1144
Fax+94 11 295 1292
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29316 listings, 925 categories and 102 owners in our website