රාජ්‍ය දූත කාර්යාලRSS

එල් සැල්වදෝරයේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

61/9, ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone112336128
Fax112330757
E-mail
කොලොම්බියාවේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

362, කොළඹ පාර , පැපිළියාන, ,

Telephone112765977 / 115390000
E-mail
චිලී ජනරජය

83, ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, ,

Telephone112324203 /4
E-mail
සැම්බියා ජනරජයේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

65/4, රජමල්වත්ත පාර,

Telephone112536165 ‍/ 115883381
E-mail
ටියුනීසියා

No. 102, ෆ්‍රොස්ටෙයාර් නිවස, යූනියන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 112423535
E-mail
සුඩානය

436-440, ගළු පාර, ,

Telephone112565231-4 / 0772260712 / 0112589293
E-mail
නැමීබියාවේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

284, වොක්හෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 112332375
Fax+94 112332367
E-mail
ගුයානා

B/10/4 ඒම්පයර් රෙසිඩන්ස් 51, ‌බ්‍රේබ්‍රෑක් පෙදෙස, ,

Telephone0112699764
Fax112594612
E-mail
ගුනියා බිසාව්

12, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, ,

Telephone+94 112501212
Fax+94 112594612
E-mail
ඉතියෝපියාව

139, මිහිඳු මාවත, ,

Telephone0766686906
E-mail
කෝඩ් ඩි අයිවරි

30 බුලර්ස් පාර, ,

Telephone+94 812202361
E-mail
කොම්රෝස්

253, කටුගස්තොට පාර, ,

Telephone+94 812202360
Fax+94 812202361
E-mail
බොස්ට්වානා

307, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 113070 011
E-mail
ඉන්දුනිසියා එමිබසිය

400/50,සරානා පාර, ,

Address: 400/50,Sarana Road, Off Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7 Contact Number:2674337

Telephone+9411 267 4337
බ්‍රිටිෂ් හයි කමිෂන්

309, බෙෘද්ධාලෝක මාවත, ,

www.gov.uk/government/world/organisations/british-high-commi

Address: 309, Bauddhaloka Mawatha,Colombo 7 Contact Number:2689624

Telephone+94 11 539 0639
Fax+94 11 539 0692
E-mail
බ්‍රසිල් එමිබසි

10 1/3, 1පළමු මහල, ඇල්ෆඩි හවුස් උද්‍යානය, ,

10 1/3, 1st Floor, Alfred House Gardens, Colombo 3 Contact Number: 4528090

Telephone+94 11 452 8090
තායිලන්තය

48/46, නවම් මාවත, , , 700

Telephone+94 11 230 2500 / +94 11 230 2503
E-mail
තුර්කිය

547, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 500 375
පකිස්ථානය

221, ද සේරම් පෙදෙස, , , 1000

Telephone+94 11 696 301-2
E-mail
පලස්තීනය

110/10, විජේරාම මාවත, , , 700

Palestine P. O. Box 204, 110-10, Wijerama MawathaColombo 7.Phone :0094 11 2695991 Email : [email protected]

Telephone+94 11 269 5991
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website