වීසා පත්‍ර මධ්‍යස්ථානRSS

කොළඹ වීසා මධ්‍යස්ථානය

ලෙවල් 1, 21, මෙට්ලන්ඩ් චන්ද්‍රවංකය, , , 700

thevisacentre.com

The Visa Centre (Pvt) Limited is the largest visa consultancy and processing firm in Sri Lanka. Initially opened for business as a partnership in 1999 and established as a company in 2002, The Visa Centre is based in Colombo 7 and comprises of a network o ...

Telephone+94 11 533 4433
Fax+94 11 535 2303
E-mail
තායිලන්තය

48/46, නවම් මාවත, , , 700

Telephone+94 11 230 2500 / +94 11 230 2503
E-mail
තුර්කිය

547, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 500 375
අයිවීඑස් ගෝලිය සේවා සීමාසහිත පුද්ගලික ආයතනය

129, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, , , 500

Welcome to the official IVS Lanka Pvt. Ltd India Visa, Passport Centre & Overseas citizen of India application Sri Lanka information source. This website is all about Indian visas and Passport. Before traveling to India, a citizen of a foreign country ...

Telephone+94 11 255 9435
E-mail
ඉතාලිය

55, ජාවත්ත පාර, , , 700

Telephone+94 11 508 418
E-mail
ඉන්දියාව

36/38, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 242 1605 / +94 11 242 2788
E-mail

ඉරාකය

0 reviews
ඉරාකය

19, බාර්න්ස් පෙදෙස, , , 700

Telephone+94 11 269 8733
කිවි වීසා - අධ්‍යයන හා සංචාරක මධ්‍යස්ථානය

10370, ගල්කිස්ස, ,

About Specialized consultation in New Zealand Migration Description We provide 100% free of charge, A to Z guidance for New Zealand student visa.

Telephone+94 11 273 3713
E-mail
කුවේට්

292, බෞද්ධාලෝක මාවත, , , 700

Telephone+94 11 259 7958-60
E-mail

ජපානය

0 reviews
ජපානය

20, ආර් ජී සේනානායක මාවත, , , 700

Japan 20, Gregory?? Road Colombo 07Phone :0094 11 2693831-3Email : [email protected]

Telephone+94 11 269 3831-3
E-mail
නෙදර්ලන්තය

25, ටොරින්ටන් ඇවනියු, , , 700

Netherlands25, Torrington Avenue, Colombo 7.Phone :0094 11 2596914Email : [email protected] Web : http://www.netherlandsembassy.com

Telephone+94 11 259 6914
E-mail
නේපාලය

153, කින්සි පාර, , , 700

Telephone+94 11 268 9656/7
E-mail

නෝවේ

0 reviews
නෝවේ

34, වෝඩ් පෙදෙස, , , 700

Norway 34, Ward Place, Colombo 7.Phone :0094 11 2469611-12-14

Telephone+94 11 246 9611-12-1
පකිස්ථානය

221, ද සේරම් පෙදෙස, , , 1000

Telephone+94 11 696 301-2
E-mail
පලස්තීනය

110/10, විජේරාම මාවත, , , 700

Palestine P. O. Box 204, 110-10, Wijerama MawathaColombo 7.Phone :0094 11 2695991 Email : [email protected]

Telephone+94 11 269 5991
E-mail
මාලදිවයින

23, කවිරත්න පෙදෙස, , , 600

Telephone+94 11 258 7827
E-mail
මැලේසියාව

33, බටගල්ල පාර, , , 700

Telephone+94 11 255 4681
E-mail
මියන්මාරය

108, බාර්න්ස් පෙදෙස, , , 700

Telephone+94 11 696602/72
මෙක්සිකෝව

53 1/1, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත, , , 100

Telephone+94 11 381 501
Fax+94 11 381 513
E-mail
රුසියානු සමුහාණ්ඩුව

62, සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, , , 700

Telephone+94 11 257 3555
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website