වීසා පත්‍ර මධ්‍යස්ථානRSS

රොමානියා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, , , 700

Telephone+94 11 286 3586
E-mail
ලිබ්යන් අරාබ් ජමහිරියා

120, හෝර්ටන් පෙදෙස, , , 700

Libyan Arab Jamahiriya120, Horton Place Colombo 07Phone :0094 11 2697311 OR 0094 11 2693700

Telephone+94 11 269 7311
සවුදි අරාබිය

39, සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, , , 700

Saudi Arabia39, Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 7.Phone :0094 11 2682087 OR 00Email : [email protected]

Telephone+94 11 268 2087 / +94 11 268 2089
E-mail
ඇෆ්ගනිස්ථානය

කොළඹ, , , , 700

AfghanistanPhone :0094 11 23123Fax : 0094 11 123213Email : [email protected]

Telephone0094 11 23123
Fax0094 11 123213
E-mail
ඊජිප්තුව

39, ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, , , 500

Telephone+94 11 258 3621 / +94 11 250 8752
E-mail
ඕස්ට්‍රේලියා

21, ආර් ජී සේනානායක මාවත, , , , 700

Australia 21, Gregory?? Road, Colombo 07Phone : 0094 11 2463200Fax : 0061262396166Email : [email protected]

Telephone0094 11 2463200
Fax61262396166
E-mail
කැනඩාව

6, ආර් ජී සේනානායක මාවත, , , , 700

Canada6, Gregory?? Road P O Box 1006 Colombo 07 Phone : 0094 11 5226232 OR 0094 11 5226298Email : [email protected]

Telephone0094 11 5226232 OR 0
E-mail
කියුබා

15/9, මෙට්ලන්ඩ් චන්ද්‍රවංකය, , , 700

Telephone+94 11 267 7170

චීනය

0 reviews
චීනය

381, බෞද්ධාලෝක මාවත, , , 700

Telephone+94 11 269 4491
E-mail
චෙකොස්ලාවැකියානු ජනරජය

50, නයිටි මාර්ග්, , , 110021

Telephone26110205
E-mail
ජර්මනිය

40, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ඇවනියු, , , 300

Telephone+94 11 258 0431
Fax+94 11 580 440
E-mail
ඩෙන්මාර්ක්

36, ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත, , , 700

Telephone+94 11 447806
Fax+94 11 449586
E-mail
බංග්ලාදේශය

85, ධර්මපාල මාවත, , , , 700

Bangladesh85, Dharmapala Mawatha, Colombo 07 Phone : 0094 11 2303943/4Email : [email protected]

Telephone0094 11 2303943/4
E-mail
ෆ්‍රාන්ස්

89, රොස්මේඩ් පෙදෙස, , , 700

Telephone+94 11 263 9400
E-mail
ෆින්ලන්ඩ්

36, ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත, , , 700

Telephone+94 11 327 707
Fax+94 11 449 586
E-mail
ස්විට්සර්ලන්තය

63, ආර්.ජී.සේනානායක මාවත, ,

www.eda.admin.ch/colombo

Telephone+94 11 269 5117
Fax+94 11 269 5176
E-mail
ස්වේදන්

49, බුලර්ස් පටුමග, ,

Telephone+94 11 268 8452
E-mail
කොරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය

98, ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 11 269 9036
E-mail
යුරෝපීය කොමිසම

26, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/index_en.htm

Telephone+94 11 267 4413
Fax+94 11 266 5983
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website