කොළඹ අැති නවාතැන්RSS

ගිහාන් බීච් රිසෝට්

57/10, ෆෙයාලයින් පාර, සේනානායක මාවත, ෆර්නෑන්ඩෝ වත්ත, ,

Telephone071 471 2790 / 0718712795 / 0715548337 / 01127299710112729967 /
අල්ටෙයර්

121A, සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, ,

A one of a kind, luxury structure in Colombo; Altair is renowned for its unique design and architecture. The structure is approximately 919 feet tall with 63 levels and will deliver panoramic view of the Colombo skyline.

Telephoneශ්‍රි ලංකා
බෙලීස් කැසිනෝ

34, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, ,

www.ballyscolombo.com

Telephone+94 11 555 6555/ +94 11 233 1151
ට්‍රයි ස්ටාර් බීච් හොටෙල්

09, බම්බලපිටිය ඩයිව්, ,

Telephone+94 11 259 5359
ද සිස්ල්

අංක 32, වාලූකාරාම පාර, ,

www.thesizzle.lk

Telephone+94 71 688 8777
දරාෆ්ටර්ස්රිට්රීට්

78/5, රොස්මීඩ් පෙදස, ,

Telephone+94 11 269 4584
ද ඕෂන් කළම්බු

40, මෙල්බන් අවනිව්, ,

theoceancolombo.com

Telephone+94 11 511 0000
Fax+94 11 511 0009
E-mail
සෙංකඩ හොටෙල් (පුද්)සමාගම

466, යුනියන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 461 0111
රෙඩ්මෝග්ලෝබල් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

106, රතු කුරුස ගෙඩනැගිල්ල, 3 වන මහල, ධර්මපාල මාවත, ,

www.redmo.lk/travel/index.php/hotel-reservations

Telephone+94 11 267 2424
Fax+94 11 268 2876
මිහිරි (පුද්) සමාගම

61, මාවත, මහවිද්‍යාල මාවත, ,

Telephone+94 11 243 6356
ලයිට් හවුස් ගැලරි

චෛත්‍ය පාර, ,

lighthousegalley.lk

Telephone+94 11 221 2583 / +94 11 2212591
E-mail
හැමිල්ටන් බිචි විලා

,

www.hamiltonbeachvilla.com

60 B/2/A, Vijaya Kumaratunga Mawatha, Uswetakeiyawa

Telephone+94 77 766 9284 / +94 11 298 5054
E-mail
සිනමන් රෙඩ් කොළඹ

59, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, ,

www.cinnamonhotels.com

Telephone+94 11 214 5145
Fax+94 11 214 5146
E-mail
ක්‍රිස්ටීන් සේචර් රිසෝට්

264 / සී, නාකඩපොල පාර, ,

www.chrisrinenaturesort.com

264/C, Nakadapola Road, Henegama

Telephone+94 33 225 5412
E-mail
චයිනීස් ඩ්රැගන් කැෆේ

11, මිලාගිරිය මාවත, ,

www.chinesedragoncafe.com

Telephone+94 11 780 8080
බෙස්ට් වෙස්ටන් එලෝන් කලම්බු

102ඒ, කිරුළපන මාවත, බේස්ලයින් පාර, ,

www.bestwesterncolombo.com

102A, Kirulapone Avenue, Baseline Road, Colombo 05

Telephone+94 11 752 7527
E-mail
අමායා රිසෝටි ඇන්ඩි ස්පාර්ස්

ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, ,

www.amayaresorts.com

Level 27, East Tower, World Trade Centre, Colombo-01

Telephone+94 11 476 7888
E-mail
වයිඑම්සීඉන්ටර්නැෂනල් හොටෙල්

1374, මීගමුව පාර, කුරණ, ,

Telephone+94 11 533 4096
වේෆෙයාර්ස් ඉන්

77, රොස්මීඩ් පෙදස, ,

Telephone+94 11 269 3936

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website