ඉදි කිරීම්RSS

රෝයල් පේවර්ස් පුද්ගලික සමාගම

කොළඹ, , 1000

ColomboLocation(s) : Colombo Property Type: . Royal Pavers Private Ltd. Decorate Your Life With UsRoyal Pavers products are strong by birth. These interlocking concrete pavers are a multi shaped, Multi coloured piece of concrete commonly used in exteri ...

Telephone+94 71 644 7119
E-mail
සම්පත් හවුල

, 500

Location(s) : Kandy, mathale, nuwaraeliya districts are more spe Property Type: Land. House gardns, hotel gardens, and any other sites. ponds, water falls , flower beds etc.   Contact details: Name: K.M.S.Gangathilaka.Email: [email protected] ...

Telephone+94 77 374 3023
E-mail
අළුත් තැනකට යවද? අපි උදව් කරන්නම්!

ශ්‍රී ලංකාව, , , , 500

Location(s) : COLOMBO / ANY CITY Property Type: . Aluth Thanakata Yanawada ? Api udaw karannam ! - Cheapest House Moving Service in COLOMBORs. 3500/= upwards 24 Hrs Hotline : 07-12345-730   Contact details: Name: ASHANKAEmail: [email protected]: 0 ...

Telephone712345730
ආර්කිටෙක්චර් ස්ටුඩියෝස්

ශ්‍රී ලංකාව, , , , 10100

Location(s) : Colombo - Kandy - Kurunegala - Galle - Gampaha Property Type: . A R C H I T E C T U R E S T U D I O S Archt.Shimal Wickramaratne B.Sc.(BE),M.Sc(Arch), AIA(SL)Chartered Architect, Interior Designer and Landscape Consultant0712 399554 / 0714 3 ...

Telephone071 2399554
E-mail
ඒ.කේ.ආර්.ගෘප් ලැන්ස්කේපින්

, 500

Location(s) : All around sri lanka Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land A KR Group landscaping Welcome to KR Group landscaping   We provide a one-stop shop for all areas of landscaping, including design, maintenance, construc ...

Telephone714479063
E-mail
ග්‍රාස්මන් ලංකා

කොළඹ, , 500

Location(s) : Colombo City and suburbs Property Type: Grassman Lanka For all your requirements of lawn maintenance, landscaping, paving and tarring driveways. Call us on 075-2222247, 0757712889. We have over 40 years experience in areas related to lan ...

Telephone+94 75 222 2247
E-mail

මාලඹේ, නව නුවර පාර, , , 10100

Location(s) : New Kandy Road, Malabe Property Type: Sales, Commercial Property, Land We At Dramatic Designs Specialize Landscape & Interior Decorating. A great combination of hardscape design and softscape decision guarantees a landscaping masterpi ...

Telephone+94 77 227 7888
E-mail
දිදුල ඉන්ටර්නැෂනල්

කොළඹ, , 200

Location(s) : All Colombo areas , Gampaha etc. Property Type: Sales, Commercial Property, Didula International We are a registered well establish landscaping company situated in Battaramulla. And our mission is to provide you a Eco friendly ,elegant ga ...

Telephone+94 77 828 2654
E-mail
හර්ෂ ලෑන්ඩ්ස්කේපින් ඇන්ඩ් ඉන්ටර්ලොකින් ස්ටෝන්

මීගමුව, , 1000

Location(s) : Negombo and Surrounding are Property Type: Harsha Landscaping in Seeduwa, provide excellent service on your Landscaping and Garden services.Our prices are very competetive and our staff are highly skilled.   Contact details: Name: ...

E-mail
රොචෙ ඉංජිනියරින් ලිමිටඩි

Location(s) : All island Property Type: . Roche Engineering Limited We undertake all civil construction works including renovations & repairs of buildings, offices, factories, structures,,,etc. Our Services, 1. Civil construction 2. Earth ...

Telephone+ 94 755666333
E-mail
ලස්සන කඩල්ල

Location(s) : KEGALLE,KANDY,GAMPAHA,COLOMBO,KURUNEGALA. Property Type: Lassana Kadalla House designing to suit you and your land. Preparation of(BOQ)to get bank loan. REASONABLE AND LOWEST RATES Any type of massonary works, Building repairs ...

Telephone0711425329
E-mail
එකොවෙිවි

Location(s) : Islandwide Services Property Type: . Milk/Dairy/Food Processing Machines&Factory Builders : Ecowave We do importation , supply and fabrication of small , medium and large dairy processing plants Yogurt lines, ice cream , cheese and ...

Telephone0777664631
E-mail
එච්3එන් හෝම්ස්

නුගේගොඩ,

design and build homes under well professional service under chartered architects and engineers, build any where in Colombo (western province) rate 3500 to 4000 Rs per sq ft for semi luxury finish house. Contact details: Name: Duminda Naurunna

Telephone+94 75 912 3001-2
E-mail
පින්තරෑ ඉංජිනියරින් පුද්ගලික සමාගම

,

Location(s) : Colombo Property Type: Sales, Commercial Property, Land. Pintharu Engineering (pvt) Ltd PINTHARU ENGINEERING www.pintharu.com Contact details: Name: Pintharu Engineering Email: [email protected] Tel: 077 3465729

Telephone077 3465729
E-mail
සැෆ්ෆ්‍රොන් හෝමිස්

,

Location(s) : JA-ELA Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Saffron Homes We Are Undertaking All Constructions Workes ,all Kinds Of Plans ,drowings,b.o.q. Preperations Ect. Contact details: Name: ANURI Email: saffronhomes2 ...

Telephone0777 627289 , 072 7272007
E-mail
ඒකෝවෙවි (ජීටීඉ) පුද්ගලික සමාගම

Location(s) : Islandwide Property Type: Land. Ecowave (Gte) Ltd We do construction of large, medium and small scale hi-tech and normal dairy farms with the technology of keeping cattle in any part of the Island: Dry Zone/ wet zone . We also do ...

Telephone0777664631 / 0714355059
E-mail
සසෙක්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්

,

Location(s) : Kolonnawa Property Type: . Sussex Constructions Building construction, Road construction & pavers interlocking Blocks Over 40 years of experience ensures your home project is in the right hands. We'll help you optimize your ...

Telephone0770894503, 0772705640, 0772777896
E-mail
සොලිටිමෝ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

කැලණිය පාර, ,

Location(s) : kandy road , kelaniya Property Type: Sales, Commercial Property, . solitmo constructions (pvt ) ltd we are constructions company we do commercial/ house building in your own land any where in sri lanka. we give free services such ...

Telephone0778990166 or 0774572222
E-mail
සි.එන්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්  - චමිල

Location(s) : KIRILLAWALA.KADAWATHA Property Type: . C.n Constructions C.N CONSTRUCTIONS - KIRILLAWALA (GAMPAHA) WE DO PLYWOOD FORM WORK FOR CONCRETE SLABS FOR REASONABLE RATES. WE BUILD YOUR DREAM HOUSE ON YOUR OWN PLACE PROVIDING BY OUR LABOR ...

Telephone0725357076
E-mail
ජෙනරල් මේන්ටර්නර්ස්

කොළඹ,

Property Type: General Maintainers All Tile Works, Modern Bathrooms, Waterproofing And Plumbers 0773812988, 0115656453 Contact details: Name: sunil Email: [email protected] Tel: 0773812988

Telephone+94 77 381 2988
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website