State: Western Province

බේකර් ටිලී මෙරලිස්

කොළඹ 05, , , , 200

Baker Tilly MeralisColombo 05 Telephone + 94 (011)4860112

Telephone+ 94 (011)4860112
බෞද්ධ කාන්තා විද්‍යාලය

229, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, , , , 700

Buddhist Ladies College 229,Dharmapala Mawatha, Colombo 07. 269 5347

Telephone269 5347
මනෝරි අබේසුන්දර සහ සමාගම

කොළඹ 05, , , , 200

MANORI ABEYSUNDARA AND COMPANY27 1/1 AMARASEKARA MAWATHA, COLOMBO-05Tel : (011) 471 2756/451 2599 Fax : (011) 472 4924 Mobile : 0777 687654 E-mail : [email protected]

Telephone011) 471 2756/451 25
Fax011) 472 4924
E-mail
යුනියන් ඇෂුවරන්ස් පීඑල්සී සමාගම

20, ශාන්ත මයිකල් පාර, , , , 200

unionassurance.com/english

Union Assurance is one of Sri Lanka?? largest providers of life and general insurance solutions in the country. Anchored by a team of experienced and dynamic professionals, a strong capital base and reinsurance partnerships with highly rated global reinsu ...

Telephone+94 11 2428428
Fax+94 11 2343065
E-mail
ලංකා මෝටර් වර්ක්ස්

කැලණිය, , , , 200

www.ceylonmotorworks.com

Your one stop service provider for automobile needs ?? We pride ourselves on getting the services or repairs on your auto by our highly qualified and experienced service technicians. So drop your auto off today and allow us to provide you with excellent ...

Telephone094 - 112917207 / 00
Fax0094 ??112914834
E-mail
වෛද්‍ය එමි ආර් අන්වර්

3, ඇල්ෆඩි පෙදෙස, , , , 300

Durdans Hospital No: 3,, Alfred Pl, Colombo 00300011 5 410000Consultations'Appointment Desk:+94 (0) 11 5410 420??94 (0)11 5410 419Helpline:1544 (Short code)??94 (0)11 5410 000Fax:+94 (0)11 2575302Email:[email protected] & Emergency:+94 (0) ...

Category:Doctors
Telephone011 5 410000
Fax+94 (0)11 2575302
E-mail

23 එචි කේ ධර්මදාස මාවත, , , , 200

Nawaloka Hospitals PLC23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel +94 (0) 11 2544444-7, +94 (0) 11 2304444-56Fax +94 (0) 11 2430393Email [email protected] Southern Hospital Walwella road,GallePhone:(091)222-2187

Category:Doctors
Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
වෛද්‍ය ගෙහාන් අර්සකුලරත්න - චර්ම රෝග

578, ඇල්විටිගල මාවත, , , , 200

Lanka Hospitals578,Elvitigala Mawatha,Narahenpita, Colombo 5,Sri Lanka. Emergency: 1566Tel: +94 (011) 553 0000+94 (011) 543 0000Fax: +94 (011) 451 1199Email: [email protected]

Category:Doctors
Telephone+94 (011) 553 0000
Fax+94 (011) 451 1199
E-mail

1175ඒ, ආචාර්ය එන් එම් පෙරේරා මාවත, , , , 200

Golden Key Eye & ENT Hospital LimitedNo: 1175A, Cotta Road,Rajagiriya.Sri Lanka. Tel:+ 94 11 2880288 Fax:+ 94 11 2880388 Email:[email protected]

Category:Doctors
Telephone+ 94 11 2880288
Fax+ 94 11 2880388
E-mail
වෛද්‍ය සෝභිත ආටිගල අබේරත්න - උගුර, කණ, නාසය, ශල්‍ය වෛද්‍ය

21, කිරිමණ්ඩල මාවත, , , , 200

Asiri Surgical Hospital PLCNo. 21, Kirimandala Mawatha,Narahenpita,Colombo ??5, Sri Lanka. +94 11 452 4400 +94 11 452 4451 i[email protected] Golden Key Eye & ENT Hospital LimitedNo: 1175A, Cotta Road,Rajagiriya.Sri Lanka. Tel : + 94 11 2880288 ...

Category:Doctors
Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සහ පාලි විශ්ව විද්‍යාලය

හෝමාගම, , , , 200

www.bpu.ac.lk

Faculties Buddhist StudiesArchaeologyBuddhist CultureBuddhist PhilosophyReligious Studies & Comparative Philosophy Language StudiesEnglishPaliSanskritSinhala & Modern Languages

Telephone+94-11-2857786, +94-
Fax-2892250
E-mail
ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

කොළඹ 07, , , , 200

www.casrilanka.com/casl/

Recognized as the torch bearers of the accounting and auditing profession in Sri Lanka, the institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (CA Sri Lanka) is one of the country?? foremost and largest professional organizations that has produced over 5,400 ...

Telephone+94-11-2352000 (Gene
Fax-2351977
සමන් ඇන්ඩ් ද ක්ලෑන්

අගුලාන,, , , , 200

SAMAN & THE CLAN Contact Person : Mr SamanAddress : 3/1 3rd Lane Station Rd AngulanaTelephone : 011 2637622Mobile : 077 7739000E-mail : [email protected] Detail page: View SAMAN & THE CLAN Detail pageMore Details

Telephone011 2637622
E-mail
සිලෝන් ශිපින් ලයින්ස්

28, ආර් ජී සේනානායක මාවත, , , , 700

www.ceylonshippinglines.com

Our MissionTo be known Globally & Locally as a premier Freight Solutions Provider.   Corporate ObjectivesMaximizing Shareholder wealth. Providing Opportunities for employees to develop. Building a culture of team work and spirit to bringout the b ...

Telephone009411 2697587
Fax009411 2699592
E-mail
සීමේඩ් හෙල්ත්කෙයාර් සර්විසස් (පුද්) සමාගම

132, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, , , , 200

www.ceymed.lk

VisionTo be the leader in diagnostic services in Sri Lanka. MissionTo be an institution comprising a team of dedicated and qualified medical and paramedical professionals that provide accurate reports promptly and ensuring total customer satisfaction. Cey ...

Telephone-4308794
Fax-4400331
E-mail
සුපර් ස්ටාර්

77, පිළියන්දල, , , , 200

Super Stars Contact Person : Mr ShanAddress : 77 Old Kottawa Rd Mampe PiliyandalaTelephone : 011 2617102,112614300Mobile : 077 7387517View Detail page: View Super Stars Detail pageMore Details

Telephone011 2617102,11261430
සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්ස

181/1 ඒ, ධර්මපාල මාවත, , , , 700

www.cifl.lk

Central Investments & Finance PLC (CIFL) is the investment banking outfit of carries the stamp of solidarity and reliability of its parent Aspic Corporation Limited an emerging force in the Sri Lankan corporate spectrum. Strength, integrity, efficienc ...

Telephone+94 (11) 4419419
Fax+94 (11) 2686173
සෙන්ට්‍රල් නර්සිං හෝම් - මීගමුවේ

145, මුහුද ශාන්ත, , , , 200

CENTRAL NURSING HOME, 145, SEA STREET, NEGOMBO. BED CAPACITY 7 CONTACT DR. J.JAYALINGHAM, , 031 2238166 Fax 031 2235956

Telephone031 2238166
Fax031 2235956
සෙන්ට්‍රල් රෝහල් ප්‍රයිවටි  ලිමිටඩ් - කුරුණෑගල

28, වැව පාර, , , , 200

CENTRAL HOSPITALS PVT LTD., 28, SOUTH CIRCULAR ROAD, KURUNEGALA. BED CAPACITY CONTACT DR. J. NAVINNA. 037 2223111 , FAX 037 2226102

Telephone037 2223111
Fax037 2226102
සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම

නගර කාර්යාලය, වොක්ෂෝල් ස්ට්‍රීට, , , , 200

www.cf.lk

Central Finance Company Ltd was incorporated in December 1957, as a private limited liability company based in Kandy. Its principal activity was to provide financial services in the form of hire purchase facilities to the passenger transport and goods hau ...

Telephone94-11-2300555
Fax94-11-2300441, 25412
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website