වෛද්‍ය රේණුකා ජයතිස්ස

  • වෛද්‍ය රේණුකා ජයතිස්ස
Lanka Hospitals
Address
578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax
+94 11 451 1199