Country: Sri Lanka

ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකුව කොළඹ කොටුව ශාඛාව

නො: 16, ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01.,

sl.statebank

අපි ගැන ඉන්දියානු රාජ්‍ය බැංකුව (SBI) Fortune 500 සමාගමක් වන අතර එය මුම්බායි හි මූලස්ථානය වන ඉන්දියානු බහුජාතික, රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. වසර 200කට අධික පොහොසත් උරුමය සහ උරුමය, පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ඉන්දියානුවන් විසින් වඩාත් ...

Telephone+94-11-4446820/21/23/24
Fax+94-11-4446800
E-mail
ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකුව ත්‍රිකුණාමල ශාඛාව

අංක 179, ප්‍රධාන වීදිය, ත්‍රිකුණාමලය,

sl.statebank

අපි ගැන ඉන්දියානු රාජ්‍ය බැංකුව (SBI) Fortune 500 සමාගමක් වන අතර එය මුම්බායි හි මූලස්ථානය වන ඉන්දියානු බහුජාතික, රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. වසර 200කට අධික පොහොසත් උරුමය සහ උරුමය, පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ඉන්දියානුවන් විසින් වඩාත් ...

Telephone+94-26-2050896
FaxNo fax number
E-mail
ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකුව මහනුවර ශාඛාව

අංක: 15-1/1, පන්සල පාර, මහනුවර. sbi.kandy@statebank.,

sl.statebank

අපි ගැන ඉන්දියානු රාජ්‍ය බැංකුව (SBI) Fortune 500 සමාගමක් වන අතර එය මුම්බායි හි මූලස්ථානය වන ඉන්දියානු බහුජාතික, රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. වසර 200කට අධික පොහොසත් උරුමය සහ උරුමය, පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ඉන්දියානුවන් විසින් වඩාත් ...

Telephone+94-81-4923923
Fax+94-81-2234911
E-mail
ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකුව, කොල්ලුපිටිය ශාඛාව

1 වන මහල, LANDMARK කෝල්පිටිය, ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ,

sl.statebank

අපි ගැන ඉන්දියානු රාජ්‍ය බැංකුව (SBI) Fortune 500 සමාගමක් වන අතර එය මුම්බායි හි මූලස්ථානය වන ඉන්දියානු බහුජාතික, රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. වසර 200කට අධික පොහොසත් උරුමය සහ උරුමය, පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ඉන්දියානුවන් විසින් වඩාත් ...

Telephone+94-11-4622336
FaxNo fax number
E-mail
ස්ටේට් බෑන්ක් ඔෆ් ඉන්ඩියා යාපනය උප කාර්යාලය

අංක 14, පේදුරුතුඩුව පාර, යාපනය, AB20, යාපනය,

sl.statebank

අපි ගැන ඉන්දියානු රාජ්‍ය බැංකුව (SBI) Fortune 500 සමාගමක් වන අතර එය මුම්බායි හි මූලස්ථානය වන ඉන්දියානු බහුජාතික, රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. වසර 200කට අධික පොහොසත් උරුමය සහ උරුමය, පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ඉන්දියානුවන් විසින් වඩාත් ...

Telephone+94-21-2050710
Fax+94 212 219 982
E-mail
ස්ටේට් බෑන්ක් ඔෆ් ඉන්ඩියා, වැල්ලවත්ත ශාඛාව

අංක: 06, ශාන්ත ලෝරන්ස් පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06.,

sl.statebank

අපි ගැන ඉන්දියානු රාජ්‍ය බැංකුව (SBI) Fortune 500 සමාගමක් වන අතර එය මුම්බායි හි මූලස්ථානය වන ඉන්දියානු බහුජාතික, රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. වසර 200කට අධික පොහොසත් උරුමය සහ උරුමය, පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ඉන්දියානුවන් විසින් වඩාත් ...

Telephone+94-11-4957415
FaxNo fax number
E-mail
නිව් පාර්ටි සිලෙක්ෂන්

No 43, China Street, Colombo - 11 Colombo,

www.facebook.com/NewPartySelection

"ශ්‍රී ලංකාවේ සාද අයිතම තොග වශයෙන්. විවිධ සාද සැපයුම්. පිටකොටුවේ සාද අයිතම සඳහා හොඳම මිල. සාද සැලසුම් කරන්නන් සහ උත්සව සැලසුම් කරන්නන් සඳහා ඉහළ වට්ටම්. උපන් දින සහ සාද සඳහා ඔබට සියලු වර්ගවල සාද අයිතම සොයාගත හැකිය. ඉහළ ශ්‍රේණියේ බැලූන් සහ සියලු වර්ගවල බැලූ ...

Telephone+94 112 440 544
FaxNo fax number
E-mail
මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - අනුරාධපුර

Anuradhapura,

www.mbslbank.com

අපි පොහොසත් මූල්‍ය ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය සේවා සපයන්නා වන අතර වෙළෙඳ මූල්‍ය සහ ආයෝජන බැංකුකරණය පිළිබඳ රටේ පුරෝගාමී විශේෂඥයා වන MBSL කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත්‍රලත් මූල්‍ය සමාගමකි. රටේ ...

Telephone+94 252234485
FaxNo fax number
E-mail
Lunugala Police Station Officer In Charge

Peradeniya-Badulla-Chenkaladi Hwy, Lunugala,

www.police.lk

Telephone+94 71-8591515
ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති - පරිපාලනය

,

www.police.lk

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ජයවර්ධන ඩී.ජී.එන්.

Telephone+94 11-2432272
පොලිස් 119 ඇමතුම් මධ්යස්ථානය

,

www.telligp.police.lk

එය කිසිසේත්ම වෙනම පාලන තන්ත්‍රයක් හෝ පද්ධතියක් නොවේ; ඔබ 119 ඇමතූ විට, ඔබ පොලිසියට කතා කරයි. එය මීටර් 100 ක් දුරින් ඇති නිසා ඔබ ඔබේ ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දුවනවා හා සමානයි. එකම වෙනස වන්නේ ඔබ ඔබේ පැමිණිල්ලට දුරකථන ඇමතුමක් දීමයි, අපරාධයක්/හදිසි අවස්ථාවක් වාර ...

Telephone119
එලගන්ස් බයි ඩිසයින්

No. 76A, Banns Place,, ,

www.elegancebydesign.lk

Telephone011 4 061257
E-mail
වරුණ මංගල මන්දිරය

Galle No.41,, ,

www.warunamangalamandiraya.com

පෝරුවේ චාරිත්‍ර (අෂ්ඨක) ජයමංගල ගාථා (වයලීනය සමඟ) උඩරට නර්තන කණ්ඩායම් ප්‍රාසාංගික නර්තන අංග කිරිකල (Milk Fountain) ෂැම්පේන් (Champagne Fountain) ගොක්කොල පෝරු සහ මල් සැරසිලි පාරම්පරික මුල් ඇඳුම සංස්කෘතික සංදර්ශන Head Office - Galle No.4 ...

Telephone077 234 2626 / 071 820 50 56
E-mail
ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ

907, Peradeniya Road,, ,

asirihealth.com

Dr.M H T L. මහානාම

Telephone0814 528 800
E-mail
ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ

907, Peradeniya Road,, ,

asirihealth.com

Dr.M H T L. මහානාම

Telephone0000-00-00
E-mail
ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ

907, Peradeniya Road,, ,

asirihealth.com

Dr.M H T L. මහානාම

Telephone0000-00-00
E-mail
ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ

907, Peradeniya Road,, ,

asirihealth.com

Dr.M H T L. මහානාම

Telephone0000-00-00
E-mail
Dr.Doratiyawa සත්ව සායනය

208, Avalon Estate, Thorayaya, Kurunegala, ,

dr-doratiyawa-animal-clinic.business.site

Telephone077 313 2089
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය තායිලන්තය

9th Floor, Green Lanka Towers 48/46, Navam Mawatha, ,

Telephone:0094 11 2302500-3
E-mail

search

17 මාර්තු, 2024
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website