මංගල ඇඳුම් නිර්මාණකරුවන්RSS

ජයතිස්ස සහෝදරයෝ

77, 2 වන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 11 232 3124
හර්කියුලිස් ටේලර්ස්

74, හැව්ලොක් පාර, ,

www.herculestailors.com

Telephone+94 11 258 6287 / +94 11 259 3355
E-mail
ගේ ලොර්ඩ් ටේලර්ස්

203, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 258 8182
අබ්බා ටේලර්ස්

27 / ඒ, හොරණ පාර, ,

www.abba.lk

Telephone+94 38 223 5355 / +94 38 224 4566
E-mail
ඩ්‍රස් මාස්ටර් ටේලර්ස්

301 / ඒ, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය, තෙලවත්ත හන්දිය, ,

www.dressmaster.lk

Telephone+94 31 222 3330
E-mail
අශේව්ක් මයි ෆැෂන්

135, වැව පාර, බොරලැස්ගමුව, ,

Telephone+94 11 721 2002
රමිසිස් හෙයාර් ඇන් බියුටි සෙලොන්

65/7ඒ, ඩි එස් සේනානායක මාවත, ,

Telephone+94 11 269 8932
පෙටා ටෙලර්ස් අන්ඩි මෙන්ස් කොනස් පුද්ගලික ලිමිටඩි

09, කදාන පාර, දථගම, ,

www.pettahtailors.net

Telephone+94 11 291 1941 / +94 11 291 4031
E-mail
ඔවෙඩ්කෝ

10, ඇල්හේන පාර, ,

Telephone+94 11 284 5609
E-mail
කාන්ති හා සිතාරා ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

38/5, සිතාරා හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලෝන්, හෝර්ටන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 584 9349
ලක්සරි වෙඩින්

42ඒ, නුවර පාර, දළුගම, ,

www.luxuryweddingssrilanka.com/index.php

We commit ourselves to offer high quality goods, one-step service and reasonable prices. We are direct importers and distributes of wedding frocks, party frocks, men’s suits, and accessories. Our service include wholesale and retail service, customi ...

Telephone+94 11 291 6445
E-mail
අන්ෆෝටබල්

38/2, නාවල පාර, ,

www.unforgettable.lk

E-mail
සපුමල් බණ්ඩාර

අංක 161, මීවතුර, පේරාදෙණිය, ,

www.bridesofsrilanka.com/anurasapumal.htm

Telephone+94 81 238 6860
රුචිර කේ

117/17, ජය මාවත, පන්සල පාර, ,

www.bridesofsrilanka.com/ruchira.htm

E-mail
පූර්ණිමා අබේරත්න

68, විජය පාර, ,

www.purnimaabeyratne.lk

I have been designing for the past 21 years and my label is Inspirations. We put a lot of effort and time into the designs. If we have a beautiful bride and she carries the outfit well, it is enormously satisfying for all of us, both the staff and myse ...

Telephone+94 11 586 3802 / +94 11 356 0221
E-mail
නදීකා දේවනාරායන

144/2 ඒ, 2/1, ශ්‍රී විපුලසේන මාවත, ,

www.bridesofsrilanka.com/nadeeka.htm

E-mail
මැලෝෂ් බ්‍රයිඩල් ලවුන්ජ්

29/3, විශාකා පුද්ගලික පාර, ඩුප්ලිකේෂන් හරස් පාර, ,

www.bridesofsrilanka.com/melache.htm

Telephone+94 11 259 5405
E-mail
මායා පේද්‍රිස් සහ අනුත්තරා වීරසේකර

19, චන්ද්‍රලේඛා මාවත, ,

Telephone+94 11 268 6311
E-mail
චරිත් විජේසේකර විලාසිතා අසීමිත

38, රාවතාවත්ත පාර, ,

E-mail
හමිඩීයාස්

9, ධර්මාෂරාම පාර, බොරුපන, ,

hameedia.com

Telephone+94 11 534 3434
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website