Country: ශ්‍රී ලංකාව

ෆාර්ක් ක්‍රයි රීසෝට් වස්ගමුව

මාතලේ -ඉල්ලුක්කුම්බුර - පල්ලේගම - ගිරාඳුරුකෝට්ටේ පාර, ,

farcry.lk

The lush expanses of Wasgamuwa, where dry and wet zone intermingle - derives from the Sinhalese words WalasGomuwa which translate to Woods of Bear - for its once prevalent population of sloth bear. It is in this sanctuary - set amidst the lush expanses of ...

Category:හෝටල්
Telephone+94 779 611011, +94 774 477950, +94 663 510001
ෆාර්ක් ක්‍රයි රීසෝට් වස්ගමුව

මාතලේ -ඉල්ලුක්කුම්බුර - පල්ලේගම - ගිරාඳුරුකෝට්ටේ පාර, ,

farcry.lk

The lush expanses of Wasgamuwa, where dry and wet zone intermingle - derives from the Sinhalese words WalasGomuwa which translate to Woods of Bear - for its once prevalent population of sloth bear. It is in this sanctuary - set amidst the lush expanses of ...

Category:හෝටල්
Telephone+94 779 611011, +94 774 477950, +94 663 510001
E-mail
හෝර්ටන් ප්ලේන්ස් ජාතික උද්‍යානය

,

Home to more than half of Sri Lanka's vertebrates, half of the island's endemic flowering plants and more than 34% of its endemic trees and shrubs, the Horton Plains is mystery cloaked and breathtaking wonder and ideal for trekking, hiking and camping. Ad ...

Telephone+94 11 242 6900
හෙලදිව

13 හුණුපිටිය වැව පාර, , , , 00200

www.facebook.com/heladiva.lk

Open: 7 AM to 7 PM (Snacks), 7 AM to 9 AM (Breakfast), 12 noon to 3 PM (Lunch) Price Range: 0-200 Rupees Directions: Heladiva is down the lane that runs next to the Gangaramaya Temple. From the Gangarama Road (James Peiris Mawatha) you can turn down the ...

Telephone0112432872
හෙරිටන්ස් ආයුර්වේද මහගෙදර

ගාල්ල පාර,මොරගල්ල, ,

www.neptuneayur.com

Nestled within acres of lush tropical gardens, Heritance Ayurveda Maha Gedara combines luxurious accommodation and professional Ayurveda treatment facilities for a holiday that will leave you feeling revitalised and ready to face the world again. Previous ...

Telephone +94 342 276031
E-mail
හෙරිටන්ස් - කන්ඩලම

,

www.heritancehotels.com/kandalama/

Heritance Kandalama is an architectural masterpiece by Geoffrey Bawa , built overlooking the eighth wonder of the world – the rock fortress of Sigiriya. The hotel sits at the heart of the cultural triangle of Sri Lanka, close to five UNESCO World Heritage ...

Category:හෝටල්
Telephone+94 66 555 5000
Fax+94 66 555 5050
E-mail
හිමාලා අයුර්වෙිද බෙහෙත් ශාලාව

,

www.himalaayurvedasrilanka.com

Himala Ayurveda is dedicated in providing the best Ayurvedic training techniques and Yoga to anyone who interested and , who select their career as a Ayurveda therapist. We have trained many professional therapists in various complementary therapy discipl ...

Telephone+94 33 222 4248
Fax+94 33 222 4248
E-mail
හිමාල ආයුර්වේද සෙන්ටර්

හිමාල ආයුර්වේද සෙන්ටර්නො : 12, වනාතවත්ත පාර, මුදුන්ගොඩ, ,

www.himalaayurvedasrilanka.com

Himala Ayurveda is dedicated in providing the best Ayurvedic training techniques and Yoga to anyone who interested and , who select their career as a Ayurveda therapist. We have trained many professional therapists in various complementary therapy discipl ...

Telephone+94 33 222 4248
Fax+94 33 222 4248
E-mail
හික්කඩුව වෙරළ

හික්කඩුව, ,

Sri Lanka is blessed with over thousand kilometers of palm fringed Coastline. The long stretched deserted golden beaches of East, West and South are the most popular among visitors and the glistening clear waters will guarantees year around water sports, ...

Telephone+94 11 267 4747 / +94 11 267 6633
Fax+94 11 472 1058
E-mail
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්

101, ඩි එස් සේනානායක මාවත, ,

www.houseoffashions.lk

Telephone+94 11 215 4555
Fax+94 11 268 0340
E-mail
සෝමාවතිය විහාරය

සෝමාවතිය, ,

සෝමාවතිය විහාරය [3] බෞද්ධ විහාරයකි.බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නමක් වැඩසිටින සෝමාවතිය විහාරය පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික් දෙක වෙන් කෙරෙන සීමාවේ පිහිටා ඇත.

සේරුවිල මංගල රජ මහා විහාරය

සේරුවිල, ,

සිරි සම්බුදු පාද පද්ම පහස ලද උතුම් භූමියක පිහිටියා සේම බෞද්ධයාගේ මාහැගි පුජනිය වෙහෙර වහන්සේ පිහිටි පිංබිමකි. මන්ද ගෞතම සම්‍යක් සම්බුදු තිලෝ අග ශාන්ති නායකයන් වහන්සේගේ විශාලම ධාතූන් වන ලලාට ධාතුන් නිදන්කොට නිර්මාණය කරණ ලද ‍‍ඓත්‍යයය රාජයානම් වහනසේගේ පිහිටිම ...

සීගිරිය

සීගිරිය, ,

සීගිරිය ශ්‍රී ලංකාවේ අඩතැන්නේ පිහිටා ඇති ශේෂ කන්දකි. මෙහි පිහිටුම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කිඹිස්ස ග්‍රාමය ආශ්‍රිතව වේ. භූ විද්‍යාත්මක ලක්‍ෂණ සීගිරිය, දිගුකල් ඛාදනයට ලක්වූ ගිණිකන්දකින් පිටවී (සිසිල් වුණු ආග්නේය ප ...

සිසර්ස්

300, හැව්ලොක් පාර, ,

www.scissorslk.com

Our philosophy is about styling hair that's realistic and beautiful. Be it natural, sleek, or tousled and sexy, it's always simple to wear, stunning to look at and easy to manage. With hair as an integral part of our personal identity, our goal at scissor ...

Telephone+94 11 488 8295
E-mail
සිනමන් ගාඩින් හොටෙල්

,

www.cinnamonhotels.com/CinnamonGrandColombo.htm

The scent of Cinnamon put Sri Lanka on the map centuries ago, in the glory days of the Spice Route. Cinnamon is a timeless classic: a versatile, well-loved spice with the power to heal, rejuvenate, inspire, and stimulate the senses. What the spice did for ...

Category:හෝටල්
Telephone+94 11 243 7437
Fax+94 11 244 9280
E-mail
සිද්ධාලේප ආයුර්වේද හේල්ත් රිසෝර්ට්

සමන්තරා පාර, ,

www.ayurvedaresort.com

An Ayurveda Health Resort surrounded by woodland & meadow and fronted by sparkling blue waters of the Indian Ocean. Enjoy a harmonious holiday in our Ayurveda resort comprising 50 Rooms. Luxurious Chalets with TV, Radio, A/C, attached Bath with Hot water, ...

Telephone+94 382 29667 - 70
E-mail
සිද්ධාලේප ආයුර්වේද සෞඛ්ය නිකේතනය

සමන්තර පාර, පොතුපිටිය, ,

www.ayurvedaresort.com

An Ayurveda Health Resort surrounded by woodland & meadow and fronted by sparkling blue waters of the Indian Ocean. Enjoy a harmonious holiday in our Ayurveda resort comprising 50 Rooms. Luxurious Chalets with TV, Radio, A/C, attached Bath with Hot water, ...

Telephone+94 38 229 6967-70 / +94 38 428 4996
Fax+94 38 229 6971 / +94 11 273 5465
E-mail
සිටි කැබ්ස් සහ ටුවර්ස් (පුද්) සමාගම

හොරණ - කළුතර, ,

City Cabs & Tours (Pvt) Ltd is located in Kalutara, Sri Lanka. Company is working in Car rental business activities.

Telephone+94 34 493-1931
ස්ලික් සැලුන්

2බී, වජීර පාර, ,

www.sleeksalon.lk

Branch : 256B, Galle Road, Mount Lavinia +94 11 271 2730

Telephone+94 11 259 0294

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website