සිකුරාදා, 13 සැප්තැම්බර් 2019 11:55

ද. ආසියාවේ නවීනම කුකුළු ආහාර නිෂ්පාදනාගාරය ක්‍රිස්බ්‍රෝ සහ හවුල් හිමිකාරීත්වයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම හා විශාලතම කුකුළු මස් නිෂ්පාදකයා වන ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමාගම සහ එහි හවුල් හිමිකාරීත්වය දකුණු ආසියාවේ අති නවීනතම කුකුළු ආහාර නිෂ්පාදනගාරයෙහි හිමිකරුවා බවට පත් වෙමින් මේ ක්ෂේත්‍රයේ වෙළෙඳ පොළ නායකත්වයට පත්ව සිටී.

කුරුණෑගල, වීරඹුගෙදර ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වන මේ කුකුළු ආහාර නිෂ්පාදනාගාරය ක්‍රිස්බ්‍රෝ හි සහෝදර සමාගමක් වන ෆෝචූන් ඇග්‍රෝ විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, මේ ආයෝජනයෙන් 50‍% ක පිරිවැයක් ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමාගම විසින් දරා ඇත.

දේශීය ගොවිජනතාවගෙන් සහ ආනයනය කරනු ලබන බඩ ඉරිගු සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා මේ නිෂ්පාදනාගාරය වෙත ගෙන එනු ලබන අතර, දේශීය ගොවියන්ගෙන් ලබා ගන්නා බඩ ඉරිගු සඳහා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමාගම විසින් මිල දී ගැනීමෙන් පැය 24ක් ඉකුත්වීමට ප්‍රථමව මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රිස්බ්‍රෝ විසින් අනුගමනය කරනු ලබයි.

(Dinamina)

Business News

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website