අඟහරුවාදා, 17 සැප්තැම්බර් 2019 06:58

කොමර්ෂල් බැංකුව ‘ඒෂියන් බෑන්කර් ශ්‍රී ලංකා’ බවට

බැංකුකරණය සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විශිෂ්ටතාවයක් දැක්වූ ශ්‍රී ලාංකේය බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන ඇගයීම සඳහා පළමු වරට පැවැත්වූ ‘ඒෂියන් බෑන්කර් ශ්‍රී ලංකා’ සම්මාන ප්‍රධානෝත්සයේදී කොමර්ෂල් බැංකුව සම්මාන හතරකින් පිදුම් ලැබීමට සමත්විය.

මෙහිදී, බැංකුවට ‘හොඳම ණය ඇගයීමේ වැඩසටහන, අයදුම හෝ වැඩසටහන’ යන සම්මානය එහි අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතිය හරහා ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලික ණය ඉල්ලීමේ පහසුකමට හිමිවූ අතර ‘හොඳම ඵලදායීතා, කාර්යක්ෂමතා සහ ස්වයංකරීයගත කිරීමේ වැඩසටහන, අයදුම සහ වැඩසටහන’ යන සම්මානය බැංකුවේ ප්‍රධාන බැංකුකරණ පද්ධතිය තුළින් මෙහෙයවූ ගිණුම් ඇරඹීමේ ක්‍රියාවලිය ස්වයංකරීණය යගත කිරීම වෙනුවෙන් හිමිවිය. මේ අතර, මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී බැංකුවේ ප්‍රෙෂණ කාඩ්පත සඳහා ‘වසරේ ප්‍රේෂණ සේවාව’ යන සම්මානයත් බැංකුවේ ‘ටොප්-අප් ලීස්’ පහසුකම සඳහා ‘වසරේ වාහන ණය සේවාව’ යන සම්මානයත් දිනා ගැනීමට කොමර්ෂල් බැංකුව සමත් විය.

බැංකුවට ‘හොඳම ණය ඇගයීමේ වැඩසටහන, අයදුම හෝ වැඩසටහන’ යන සම්මානය හිමිවූයේ මීට පෙරළඟාවීමට නොහැකි වූ ගනුදෙනුකරුවන්ට ළඟාවීමට වඩාත් ස්වයංක්‍රීයගත කළ ක්‍රියාවලිය සඳහායි. ගනුදෙනුකරුවන් අතර බැංකුවේ ඩිජිටල්කරණ සේවා ප්‍රචලිත කිරීමේ බැංකුවේ උපායමාර්ගික නැඹුරුවේ කොටසක් ලෙස මෙම සේවාව ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර මෙහිදී ණය ඉල්ලීමේ ක්‍රියාවලිය තුළදීම පුද්ගලික ණය පහසුකම් සඳහා ඉතාමත් කඩිනමින් අනුමැතිය ලබාදෙන ක්‍රියාවලියක් සකස් කර තිබෙන නිසා මෙය පාරිභෝගිකයින්ට ඉතාමත් පරුම යෝජනවත් වේ. මේ ආකාරයේ කඩිනම් සේවාවක් මෙරට අනිකුත් ආයතන මගින් මේ දක්වා ලබාදී නොමැත. මෙම පහසුකම නිසා පුද්ගලික ණය සඳහා අයදුම් කරන අපේක්ෂකයින්ට බැංකු ශාඛාවකට නොපැමිණ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පහසුකම මගින් පුද්ගලික ණය සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

(Dinamina)

Business News

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website