අඟහරුවාදා, 05 නොවැම්බර් 2019 10:39

LAUGFS පාරිභෝගික ඉල්ලුම සපුරාලමින් අඛණ්ඩ LPG සැපයුමක් වෙළෙඳ පොළට

වර්ධනය වුණ ගෑස් ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා LAUGFS ගෑස් පී. එල්. සී සමාගම, පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් එහි LP ගෑස් සැපයුම දෙගුණයකින් වැඩි කරන ලදි.Saudi Aramco තෙල් සැකසුම් පහසුකම් වෙත සිදු කළ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලෝක LPG සැපයුම පහත වැටීම හේතුවෙන් කෙටි කාලයක් සඳහා LAUGFS ගෑස් පී. එල්. සී සමාගමේ LPG සැපයුම සීමා වන ලදි. ඒ අනුව ඔක්තෝම්බර් 21 සිට 24 දක්වා වූ කෙටි කාලය තුළ LPG සැපයුම අඩු වූ අතර, ඔක්තෝම්බර් 26 වන විට සැපයුම දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට නැවතත් සමාගමට හැකි විය.

සමාගමටම අයත් විශාල නෞකා තුන සහ හම්බන්තොට පිහිටි පර්යන්ත පහසුකම් උපයෝගී කර ගනිමින් LAUGFS සමාගම මැදපෙරදිග රටවල් මෙන්ම අනෙකුත් කලාපීය රටවල්වලින් අවශ්‍ය ගෑස් ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරන ලදි. ඉදිරි මාස හතර සඳහා වන පාරිභෝගික ගෑස් ඉල්ලුම හිඟයකින් තොරව අඛණ්ඩව සැපයීමට සමාගම කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

වැඩි වුණ ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා සැපයුම දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට LAUGFS සමත් වුවද තරගකාරී ආයතනයන්හි ඇති වූ හිඟයද LPG සඳහා වූ පාරිභෝගික ඉල්ලුම තවත් වැඩි කිරීමට හේතු විය. පාරිභෝගික ඉල්ලුම අඛණ්ඩව හිඟයකින් තොරව සැපයීමෙහිලා LAUGFS ගෑස් පී. එල්. සී සමාගම වෙහෙස නොබලා පැය 24 පුරාම ක්‍රියා කරයි. සමාගම සතු මනා පළපුරුද්ද සහ සම්පත් උපයෝගී කර ගෙන ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සැපයුම දෙගුණයකින් වැඩි කිරීම සඳහා LAUGFS ගෑස් පී. එල්. සී සමාගම සියලු කටයුතු දැනටමත් දියත් කර ඇත.

(Dinamina)

Business News

පොල් මිල කරටියට...

පෙබරවාරි 19 2020

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website