සෙනසුරාදා, 28 දෙසැම්බර් 2019 10:16

URBAN GATEWAY නිවාස මිලදී ගැනීම් සඳහා 75% දක්වා ණය පහසුකම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේපළ සංවර්ධන සමාගමක් වන Kelsey Homes සහ ශ්‍රී ලාංකීය බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රයෙහි ඉහළ කීර්තියක් දිනාගත් බැංකුවක් වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව අතර ඇති කර ගත් සහයෝගීතාවකට අනුව කොට්ටාව URBAN GATEWAY නිවාස ව්‍යාපෘතියෙහි සියලු නිවාස මිලදී ගැනීම සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින පිරිස් වෙත එම නිවාසවල වටිනාකමින් 75% දක්වා ණය පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ. තමන් කාලයක් පුරාවට සිදුකරන ලද මුදල් ඉතිරියක් මත පදනම් වෙමින් නිවාසයක් ඉදි කර ගැනීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් නොමැති බොහෝ පිරිස් වෙත මේ නිවාස ණය ව්‍යාපෘතිය නිසා ඔවුන්ගේ සිහින නිවහනේ හිමිකරුවන්වීමට වටිනා අවස්ථාවක් උදාවී ඇත.

කොට්ටාව ප්‍රදේශය දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය හරහා දකුණු පළාතට ද කොළඹ පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගය හරහා කොළඹ අගනගරය සමග ද එමෙන්ම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියත් සමගම අගනුවරට මෙන්ම පිට පළාත් වෙතද පහසුවෙන් පිවිසිය හැකි ප්‍රදේශයක් බවට කොට්ටාව පත්වෙමින් තිබේ. මේ තත්ත්වය මැනවින් අවබෝධ කර ගනිමින් Kelsey Homes සමාගම URBAN GATEWAY ව්‍යාපෘතියෙහි නිවාස සංයුක්ත නිවාස සැලසුම් අනුව ඉදිකිරීමට කටයුතු කර තිබේ. URBAN GATEWAY නිවාස ව්‍යාපෘතිය සඳහා නිවාස 30ක් ඇතුළත් වන අතර, නිවාස ඒකක වර්ග දෙකකින් සමන්විත වේ. මේ නිවාසයක බිම් ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 1700ක් වන අතර, වර්ග අඩි 600ක විවෘත මහලකින්ද (rooftop) සමන්විතය. සේවක කාමර සමගින් කාමර පහ සහ කාමර හතර බැගින් මෙම නිවාස ඒකක දෙකෙහි නිවාස ඉදිකරනු ඇත.

(Dinamina)

Business News

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website