බ්‍රහස්පතින්දා, 02 ජනවාරි 2020 10:03

හෙල්ප් ග්‍රෝ සමූහ ව්‍යාපාරය හයිබ්‍රිඩ් වාහන බැටරි ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය අරඹයි

භාවිතායෙන් ඉවත් කළ හයිබ්‍රිඩ් වාහන බැටරි ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ කිරීමේ නව සේවාවක් හෙල්ප් ග්‍රෝ සමූහ ව්‍යාපාරය (www.helpgrowlanka.com) ආරම්භ කරයි. මෙමගින් වසර ගණනක් භාවිත කර හෝ කාර්මික දෝෂ නිසා භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද හයිබ්‍රිඩ් වාහන බැටරි එකලස් කර ජපානයට අපනයනය කිරීමට කටයුතු කරන අතර, අදාළ වාහන බැටරි නැවත ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කිරීම සඳහා එහිදී කටයුතු කරනු ඇත. විදුලිය ආරෝපණය කර පවත්වා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද බැටරි භාවිතයෙන් පසු ස්වභාවික පරිසරයට එක් කිරීමෙන් හෝ නිරාවරණය වීමට සැලැස්වීමෙන් ඒවායේ ඇති රසායන ද්‍රව්‍ය පරිසරයට කාන්දු වී විශාල පරිසර ගැටලු රැසක් නිර්මාණය කරන අතර, මිනිස් ජිවිතවලට ඉතා අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි. එනිසා හයිබ්‍රිඩ් බැටරි නිසි පරිදි බැහැර කිරීමේ නිසි ක්‍රමවේදයක් ලෝක පරිසර හා තාක්ෂණවේදීන් හඳුන්වා දී ඇති අතර ඒ අනුව යමින් හෙල්ප් ග්‍රෝ ආයතනය ව්‍යාපාරික මෙන්ම පරිසර හිතකාමී මෙහෙවරකට දායක වී සිටියි.

‘ඔබේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ආයතනවල එකතු වන භාවිතාවෙන් ඉවත් කළ හයිබ්‍රිඩ් වාහන බැටරි ඔබට අප වෙත ඉතා පහසුවෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය සහිතවයි අපි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. බොහෝමයක් සේවා ස්ථාන රැසක ඉවත් කළ පැරැණි හයිබ්‍රිඩ් වාහන බැටරි එකතුවී තිබීම විශාල ගැටලුවක් වී තිබෙනවා. 0777283323/0777343877 අංකවල ඇමතීමෙන් හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. විද්යුත් ලිපිනය ඔස්සේ ඉවත ලන බැටරි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා යොමු කරවන්න පුළුවන්.” හෙල්ප් ග්‍රෝ සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ නලින් උතුරාවල මහතා පැවසීය.

(Dinamina)

Business News

පොල් මිල කරටියට...

පෙබරවාරි 19 2020

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website