බදාදා, 05 පෙබරවාරි 2020 11:17

‘රන්සළු රක්ෂා’ රක්ෂණාවරණය එළිදක්වයි

ඇඟලූම් ශ්‍රම බළකායට සෙලින්කෝ ජීවිත සහ වෛද්‍ය රැකවරණය

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ සභාපති, ආර්. රෙන්ගනාදන් මහතා සහ ඒකාබද්ධ ඇඟලූම් සංගම් සංසදයේ සභාපති, ෂිරාඩි අමලීන් මහතා (දකුණේ සිට තෙවැන්නා සහ සිව්වැන්නා) නව වැඩසටහනට අදාළ ගිවිසුම හුවමාරු කරගනී.

මෙරට ඇඟලූම් කර්මාන්තයේ සේවය කරන 350,000 ක් දෙනා සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් ජීවිත සහ වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙරට ඇඟලූම් කර්මාන්තයේ ඉහළම ආයතනය වන ඒකාබද්ධ ඇඟලූම් සංගම් සංසදය (JAAF) සහ සෙලින්කෝ රක්ෂණ සමාගම ඒකාබද්ධ වී තිබේ.

සෙලින්කෝ ‘රන්සළු රක්ෂා’ නමින් නම්කර තිබෙන මෙම රක්ෂාවරණය සඳහා එක් සේවකයෙකු සඳහා දිනකට වැයවන්නේ රුපියල් 06 කට වඩා අඩු මුදලක් වන අතර මෙමගින් රුපියල් මිලියනයක ජීවිතාවරණයක් පිරිනමයි. මීට අමතරව, රක්ෂිතයා හදිසියේ මියගියහොත් මෙමගින් රුපියල් මිලියන 1.5 ක ජීවිතාවරණයක් ලබාදෙන අතර අර්ධ හෝ පූර්ණව ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වුවහොත් රුපියල් 500,000 ක මුදලක් ලබාදෙයි. එසේම, දරුණු රෝගාබාධ 39 ක් සඳහා රුපියල් 500,000 ක් දක්වා ආවරණය සපයන අතර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා වැයකරන මුදල් වලින් වසරකට රුපියල් 30,000 ක් දක්වා මෙමගින් නැවත ලබාගත හැකිය. තවද, අවමංගල්‍ය වියදම් සඳහා මෙම රක්ෂණාවරණය මගින් රුපියල් 30,000 ක මුදලක් ලබාදෙයි.

මෙම රක්ෂණාවරණය සකස් කර තිබෙන්නේ සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම, සෙලින්කෝ සාමාන්‍ය රක්ෂණ සමාගම, ඒකාබද්ධ ඇඟලූම් සංගම් සංසදයේ නියෝජිතයින්, මෙරට ඇඟලූම් අංශයේ ‘රන්සළු ප්‍රණාම ප්‍රිවිලේජ්’ ලෝයල්ටි සහ ශුභ සාධන වැඩසටහන කළමනාකරණය කරන චැනල් 17 යන පාර්ශවකරුවන් විසින් සිදුකළ පුළුල් සාකච්ඡාවකින් පසුවයි.

(Dinamina)

Business News

උද්ධමනය පහළට...

අප්‍රේල් 02 2020
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website