බ්‍රහස්පතින්දා, 19 මාර්තු 2020 08:06

ලොකු ලුණු සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

ලොකු ලුණු අලෙවි කිරීම සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළේ මේ අනුව ලොකු ලුණු අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 150ක් වන බවයි.

(Neth)

Business News

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website