සිකුරාදා, 27 මාර්තු 2020 10:14

වැට් බදු ගෙවීමට සහන කාලයක්

වැට් බදු ගෙවීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව පෙබරවාරි සහ මාර්තු සඳහා වන වැට් බදු ගෙවීමට අප්‍රේල් 30 තෙක් සහන කාලයක් ලබා දීමට ඔවුන් කටයුතු කර ඇත.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව ප්‍රකාශ කරයි.

(Aruna)

Business News

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website