සෙනසුරාදා, 23 මැයි 2020 15:26

ආනයනික භාණ්ඩ රැසක බදු ඉහලට

ආනයනය කෙරෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසකට අද (22) සිට මාස 6 ක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව අර්තාපල් කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රු. 50ක්, රතු ළුණු සහ සුදු ළුණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රු. 50ක්, යෝගට් කිලෝග්‍රෑමයක් රු 800ක් ලෙස බදු පනවා ඇත.‬

පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම්යක් සඳහා රු.05, සැමන් රු.100, මාජාරින් කිලෝවකට රු. 650, සීනි කිලෝවක් සඳහා රු. 50 ක් ලෙස මෙලෙස බදු පනවා ඇත.

list

list2

 

list3

list4

 

 

(News Wire)

Business News

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website