සදුදා, 01 ජූනි 2020 07:29

ශ්‍රී ලංකා ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීම් සඳහා බොහෝ කාලයක් බලා සිටීමට සිදු වේ

කොරෝනා වෛරස් රෝගය නිසා දේශීය හා විදේශීය ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් දුෂ්කරතාවන්ට තල්ලු කරමින් අධිවේගී මහාමාර්ග ඇතුළු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල සිදුකරන වැඩ සඳහා වසර පහක කාලයක් තුලදී ගෙවීම් කිරීමට රජය පෙළඹී ඇත.


රට පුරා ඇඳිරි නීතිය සහ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස COVID-19 බලපැවැත්වීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති නිම කිරීම වැළැක්විය නොහැකි ප්‍රමාදයක් පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශය අදාළ සමාගම්වලට දැනුම් දී තිබේ.

2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට මාර්ග කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සහ වෙනත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නොගෙවූ හිමිකම් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 35.2 ක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දත්ත පෙන්වා දෙයි.

අදාළ අමාත්‍යාංශවල සහ දෙපාර්තමේන්තු වල කාර්ය මණ්ඩලය අවම වශයෙන් තවදුරටත් සීමා කිරීම භාණ්ඩාගාරය මුහුණ දෙන මුදල් අර්බුදය සමඟ වැඩ තක්සේරු කිරීම සහ සහතික කිරීම සහ ගෙවීම් සැකසීම ප්‍රමාද කර ඇත.

2019 අයවැයෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අවසන් වී ඇති හෙයින් විදේශ අරමුදල් සහිත ව්‍යාපෘති කිහිපයක් තාවකාලිකව නවතා දමා ඇති බව ද නිල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මුදල් ප්‍රවාහ ගැටළු සහ අයවැය ප්‍රතිපාදන නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, බලය බෙදා හරින ලද ආයතන සහ රේඛීය අමාත්‍යාංශ සමඟ සමීප සහයෝගීතාව සහ අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ දැන් බලාත්මක කෙරේ.

සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විදේශ ණය ගැනීම්වල මූල්‍ය හා මුදල් ප්‍රවාහ කළමනාකරණය සඳහා කැපවීම් පාලන යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඉදිරි වසර 2-5 තුළ ලබා දිය යුතු විදේශ මූල්‍යවලින් සියයට 24 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මාර්ග හා පාලම් අංශයට වන අතර ජල සැපයුම, සනීපාරක්ෂාව සහ ප්‍රවාහන වැනි අංශ සඳහා සැලකිය යුතු මුදලක් ලබා දිය යුතුය.

ප්‍රධාන ජල හා මාර්ග ව්‍යාපෘතිවල කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් කරනු ලබන වැඩ සඳහා ගෙවීම් නවතා දමා ඇති අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ඔවුන්ට සිදුවිය.

එවැනි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන විවිධ රාජ්‍ය ආයතන අතර නිසි සම්බන්ධීකරණයක් නොමැතිකම හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන විදේශීය අරමුදල් සහිත යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ප්‍රමාද වී හෝ අත්හිටුවා ඇති බව ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි.

(LIN)

Business News

DFCC බැංකුව සිය www.dfcc.lk වෙ...

සැප්තැම්බර් 16 2020
Image

Stats

There are 28785 listings, 885 categories and 103 owners in our website