සෙනසුරාදා, 10 අප්‍රේල් 2021 01:07

පාම්තෙල් ආනයනය තහනම අපනයනයට නැඹුරු කර්මාන්ත සඳහා බලපාන්නේ නැහැ. Featured

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නියෝගය අනුව ආනයනය අපනයනය පාලක විසින් 2020 අප්‍රෙල් මස 05 දින පාම්තෙල් සහ එයට අනුබද්ධ භාණ්ඩ වර්ග ආනයනයන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘති සඳහා අදාල නොවන බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය - මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2020 ජූලි මස 16 දින 1969 අංක 1 දරණ ආනයනය අපනයනය ගැසට් නිවේදනයට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් නිකුත් කරන ලද නියෝග අනුව (Regulations) මෙම තාවකාලික අපනයනයන් අත්සිටුවීම පහත සදහන් අංශවලට බල නොපාන බවට වූ ගැසට් නිවේදනය අදාල අංශ වෙත යොමු කර ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් නිකුත් කරන ලද නියෝග අනුව (Regulations) මෙම තාවකාලික අපනයනයන් අත්සිටුවීම පහත සදහන් අංශවලට බල නොපාන බවට වූ ගැසට් නිවේදනය අදාල අංශ වෙත යොමු කර ඇත.

1) යම්කිසි අපනයනකරුවෙකු (TIEF) - තාවකාලික ආනයන අපනයනය ව්‍යාපෘතිය යටතේ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් හෝ

2) ආනයනකරු විදේශ මුදල් සපයා ගනිමින් යමිකිසි භාණ්ඩයක් මෙරටට ගෙන්වා අගය එකතු කර නැවත අපනයනය කරන අවස්ථාවක තහනම් කරන ලද භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

3) විශේෂයෙන්ම අයෝජන මණ්ඩලය යටතේ අපනයනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථාපිත කර ඇති කර්මාන්තශාලාවකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය බාදාවකින් තොරව ආනයනය කර අපනයනය කළ හැකිය.

විශේෂයෙන්ම අදාල නියෝග අංක 4 අනුව යම්කිසි අවස්ථාවක තාවකාලිකව තහනම් කරන ලද ලේඛණයේ සඳහන් භාණ්ඩක් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කර යලි සැකසූම් කර ( Value addition ) ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් නියම කර ඇති ආකාරයට 20 % ත් 35% අතර අගයක් රට තුළදී එකතු කර ප්‍රතිඅපනයනය කරන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන අපනයනකරුවන්ට තාවකාලිකව තහනම් නියෝගය බල නොපාන බව මෙම නියෝගවල සදහන් වේ.
එහෙත් අදාල ආනයන භාණ්ඩ රේගුවෙන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා
ආයෝජන මණ්ඩලයේ හෝ
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන පාම් තෙල් යොදා ගනිමින් බේකරි මේද සහ කුකිං ගිතෙල් වර්ග (vanaspathi ghee ) නිෂ්පාදනය කර ඉන්දියාවට අපනයනය කරන සමාගම්වලට අවශ්‍ය පිරිපහදු නොකරන ලද පාම්තෙල් (Crude Palm Oil) ආනයනය කිරීමට හැකි බව ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් ආයෝජකයන්ට සහතික වී ඇත.

 

336 x 200 Sinhala

Business News

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website