සෙනසුරාදා, 08 අගෝස්තු 2020 16:29

යෝජිත කැබිනට්ටුවේ විෂයපථයන් රැසක වෙනසක්

කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර වෙනුවෙන් මෙතෙක් කාලයක් වෙන්ව තිබූ විෂය පථයන් රැසක් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇත.

එකී විෂයයන් වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සහ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් යන මහත්වරුන් මූලික සාකච්ඡා පවත්වා අගමැතිවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගෙන තිබේ. ඒ අනුව කැබිනට් විෂයයන් තීරණය රැසක් කැබිනට් නොවන සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වෙත ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

(Lanka Leads)

Features

2021 අයවැය ඔක්තෝබර්...

සැප්තැම්බර් 17 2020
Image

Stats

There are 28798 listings, 886 categories and 103 owners in our website