ඉරිදා, 09 අගෝස්තු 2020 14:47

මෙවර අවලංගු ඡන්ද ප්‍රමාණය ලක්ෂ 7 ක් ඉක්මවයි – ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක්

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අවලංගු වූ ඡන්ද ප්‍රමාණය 744,373 ක් බව මැතිවරණ කාර්යාල ආරංචි මාර්ග වලින් හෙළිවී ඇත.

එය ඉතා ඉහළ අගයක් බවත් ඊට හේතුව යම් පිරිසක් සිතා මතා විරෝධය පළ කිරීම සඳහා ඡන්දය අවලංගු වන ලෙස ප්‍රකාශ කොට තිබීම බවද කියවේ.

විශ්ලේෂකයින්ගේ අදහස අනුව ඔවුන්ගේ අති බහුතරය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බෙදීම පිළිබඳව විරෝධය පළකරන්නන් විය හැක.

(Lanka Leads)

Features

2021 අයවැය ඔක්තෝබර්...

සැප්තැම්බර් 17 2020
Image

Stats

There are 28796 listings, 889 categories and 103 owners in our website