සදුදා, 10 අගෝස්තු 2020 16:30

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ලෙස ගාමිණී සෙනරත් පත් කෙරේ

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ලෙස නැවත වරක් ගාමිණී සෙනරත් මහතා පත්කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මීට ප්‍රථම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී වශයෙන් 2005 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා කටයුතු කර ඇති අතර 2004 වර්ෂයේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දරන කාලය තුළ අග්‍රාමාත්‍ය අතිරේක ලේකම් වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මූලික උපාධිය හදාරා ඇති ගාමිණී සේදර සෙනරත් මහතා 1984 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට එක්වන අතර ප්‍රථමයෙන් සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකු වශයෙන්ද ඉන්පසු ආගමන විගමන පාලක, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් යන තනතුරු ද ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ, ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සහ මහජන බැංකුව යන ආයතනවල සභාපති ධුර දරා ඇත.

(Aruna)

Features

2021 අයවැය ඔක්තෝබර්...

සැප්තැම්බර් 17 2020
Image

Stats

There are 28796 listings, 889 categories and 103 owners in our website