සිකුරාදා, 08 ජනවාරි 2021 08:24

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ලැයිස්තුගත කොටස් ආයෝජයන්ගේ වර්ධනයක් Featured

මෙරට විශාලතම සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF)ලැයිස්තුගත කොටස්වල ආයෝජන වෙළඳපොළ වටිනාකම තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබුණද කොටස් ආයෝජනයේ අපැහැදිළි අලාභයක් සිදුව ඇති බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් අනාවරණය කර සිටිනවා.

සේ.අර්.අර. විසින් සිදු කරනු ලබන අයෝජනවල වෙළඳපොළ විටිනාකම මේ වසරේ (2021) තුන්වන කාර්තුවේදී ලැයිස්තුගත කොටස්වල මිල, මිලදී ගත් කොටස්වලට සමානුපාතිකව වැඩිවන බව ඔවුහු පවසයි.

මෙකී ආයෝජන අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී දිගු කාලීන ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරියෙක් කියා සිටියා. 2020 වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ලැයිස්තුගත කොටස් සංඛ්‍යාව රුපියල් බිලියන 10 කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2020 සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින වන විට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සමාගම් 81 කොටස් සඳහා ආයෝජන සිදුකර තිබෙනවා. එම කාලය තුළ වෙළඳපළ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 63.76 කි.
එය 2020 ජූනි මස අවසන් කාර්තුවේ වෙළඳපොළ වටිනාකම හා සන්සන්දනය කරන විට රුපියල් බිලියන 53.58 ක් වුන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

EPF හි මෙම සමාගම් කොටස් 81 සදහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 84.19 කි. ඒ අනුව 2020 සැප්තැම්බර් මස 30 වන දා වන විට මෙම අලාභය EPF හි ලැයිස්තුගත කොටස් ආයෝජනයන්හි ගනනය නොකරන ලද අලාභය රුපියල් බිලියන 20.64 කි.

එහිදී ආයෝජන සමාගමක් වන ACLකේබල් PLCහි රුපියල් මිලියන 155.51 ක ආයෝජන මුදලේ වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 302.46 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

තවද එට්කන්ස් ස්පෙන්ස් පුද්ගලික සමාගම රුපියල් බිලියන 1.99 ක මුදලක් ආයෝජණය කර ඇති අතර එහි වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 821.58 දක්වා පහළ ගොස් තිබෙනවා.
(LIN)

Last modified on සිකුරාදා, 08 ජනවාරි 2021 08:25

336 x 200 Sinhala

Features

සැබෑ නිදහස

ජනවාරි 10 2021
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website