සදුදා, 25 ජනවාරි 2021 07:07

සැහැල්ලු දුම්රිය මර උගු ­ලක්

ඉකුත් ‘යහ­පා­ලන‘ රජය සමයේ යෝජනා කරන ලද සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධ­තිය (Light Railway Transit) අති­වි­ශාල මූල්‍ය දූෂ­ණ­යක් හා නාස්ති­යක් බවත් එම මාර්ගය ඉඳි­කි­රී­මට මාර්ග කිලෝ­මී­ට­ර­යක් වෙනු­වෙන් රුපි­යල් දස ලක්ෂ 26,388 ක් වැය වන බව සමා­ගම් වතු ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ,තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා, තේ කර්මා­න්ත­ශාලා නවී­ක­රණ හා තේ අප­න­යන ප්‍රව­ර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් සිළු­මි­ණට පැව­සීය.

ඒ සම්බ­න්ධව අදාළ අමා­ත්‍යාං­ශයේ විම­ර්ශ­න­ය­කදී අනා­ව­ර­ණය වූ පරිදි කිලෝ මීටර් 15කින් යුත් සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධ­තිය ඉදි­කි­රීම සඳහා ඇම­රි­කන් ඩොලර් මිලි­යන 2,200 මුද­ලක් ඇස්ත­මේන්තු කර තිබුණු බවද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

මූලාශ්‍රය සිලුමින

336 x 200 Sinhala

Features

සැබෑ නිදහස

ජනවාරි 10 2021
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website