බ්‍රහස්පතින්දා, 29 නොවැම්බර් 2018 22:53

රජය විසින් ගෙවීමට ඇති මුදල් ප‍්‍රමාණය රු. බිලියන 54.4 කි

රජය විසින් සේවා සැපයූ පාර්ශවයන් සදහා ගෙවිය යුතු මුළු ගෙවීම් ප‍්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 54.4 කි. එයින් 70% එනම් බිලියන 39 ක් මාස තුනට අඩු ගෙවීම්ය.

මේ අතර මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ අය වැය හිගය 5% ක ප‍්‍රමාණයක පවත්වා ගෙන යාමට කටයුතු කරන බවයි.

ගෙවීමට ඇති මුදල් අතර පුනරාවර්තන වියදම් සහ ප‍්‍රාග්ධන වියදම්ද ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය ප‍්‍රකාශ කර සිටී.

මෙම බිල්පත් අතර මාස තුනකට වඩා කල් ඉකුත්වූ බිල්පත් ඇති අතර හදිසි ගෙවීම් සදහා දැනට මුදල් ප‍්‍රමාණය මගින් ලැබෙන මුදල් පරිහරණය කරන බව තවදුරටත් සදහන් කරයි.

Last modified on බ්‍රහස්පතින්දා, 29 නොවැම්බර් 2018 23:03

නවතම පුවත්

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website