බදාදා, 11 සැප්තැම්බර් 2019 17:20

කිරිපිටි සඳහා සකස් කළ මිල සූත්‍රයට ජීවන වියදම් කමිටුවේ අනුමැතිය

කිරිපිටි සඳහා සකස් කළ මිල සූත්‍රයට ජීවන වියදම් කමිටුවේ අනුමැතිය හිමවී ඇත.

ඒ අනුව නව මිල සුත්‍රය අනුමැතිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව එම කමිටුවේ සමාජිකයෙකු සඳහන් කළේය.

එය අනුමතවීමත් සමඟ මින් ඉදිරියට කිරිපිටි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීම මෙම මිල සුත්‍රය හරහා සිදුකිරීමට නියමිත අතර කිරිපිටි මිල ගණන් ලෝක වෙළඳපොලේ උච්ඡාවචනය සැලකිල්ලට ගෙන මෙම මිල සුත්‍රය හරහා දේශීය වෙළඳපොළේ කිරිපිටි මිල ගණන් තීරණය කෙරෙන බව ජීවන වියදම් කමිටුව සඳහන් කරයි.

(Aruna)

නවතම පුවත්

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website