සෙනසුරාදා, 22 මැයි 2021 16:50

විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල එළවළු බෙදා හැරීම (කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය) Featured

2021 වසරේ මැයි මස පළාත් අතර සංචරණ සීමා ඇතිකරන ලද තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන මැයි මස 21 වන දින සිට මැයි මස 31 වන දින දක්වා කාලය තුළ දිවයිනේ සියළුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තබන දිනයන් අප විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

02. ඒ අනුව තොග වශයෙන් එළවළු, පලතුරු අලෙවි කරනු ලබන පහත සඳහන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන පමණක් මැයි මස 24 හා 25 යන දෙදිනත් මැයි මස 27 හා 28 යන දෙදිනත් විවෘතව තබන බවට කෘෂි නිෂ්පාදන වගා කරනු ලබන ගොවින්හටත් බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලිය කරනු ලබන වෙළඳ හා ප්‍රවාහන ආයතන වෙත පුළුල් ලෙස මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රචාරයක් ලබා දිමට කටයුතු කරන්නේ නම් බෙහෙවීන් කෘතඥ වෙමී,

|දඹුල්ල

තඹුත්තේගම නුවරඑළිය

වේයන්ගොඩ මීගොඩ

ඇඹිලිපිටිය

කැප්පෙටිපොළ

 

ජේ. එම්. ඒ ඩග්ලස්
අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)

 

එල්. එල්. අනිල් විජේසිරි
ලේකම්
වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු,
මිරිස්, ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන
බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ
කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

336 x 200 Sinhala

නවතම පුවත්

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website