සදුදා, 24 මැයි 2021 17:13

අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳව විමසීම් සඳහා විශේෂිත දුරකථන අංකයක් 1965 Featured

අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳ මහජන විමසීම් සඳහාම වෙන් වූ විශේෂිත දුරකථන අංකයක්

අද (24) සිට හඳුන්වාදීමට පියවර ගෙන තිබේ.

1965 වන එම ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මකය.

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන එම අංකය ඔස්සේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් මහජන ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව පවතී.

 

336 x 200 Sinhala

නවතම පුවත්

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website