සෙනසුරාදා, 27 අප්‍රේල් 2019 09:25

පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල යළි විවෘත කිරීම මැයි 06

පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල යළි විවෘත කිරීම මැයි 6දා සිදු කිරීම⁣ට තීරණය කර තිබේ. ඒ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික ආරක්ෂ කවුන්සිලය රැස්වූ අවස්ථාවේදීය.

(ළක්බිම)

Education News

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website