සිකුරාදා, 31 මැයි 2019 02:49

Orange Electric වෙතින් SLS සහතික ලත් නව නිෂ්පාදන පෙළක්

ශ්‍රී ලාංකීය විද්යුත් උපකරණ වෙළෙඳ පොළෙහි ප්‍රමුඛතම විද්යුත් උපාංග නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන Orange Electric මඟින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ නවතම ආරක්‍ෂිත modular switch නිෂ්පාදන පෙළ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ප්‍රමිති සහතිකය (SLS) හිමි කර ගැනීමට සමත්ව ඇත.

SLS 1000 සහ SLS 734 ප්‍රමිති සහතික යටතේ වෙළෙඳ පොළ වෙත පිවිසෙන මේ නවතම modular switch සහ sockets නිෂ්පාදන පෙළ, Orange Electric හි විශිෂ්ට තාක්‍ෂණයෙන්, මනා නිමාවෙන්, ඉහළ සුරක්‍ෂිතතාවයෙන් සහ දිගුකාලීන පැවැත්මකින් යුතුව නිෂ්පාදනයකර තිබීම විශේෂත්වයකි.

(දිනමිණ)

Education News

කඩදාසි පැළවෙයි...

නොවැම්බර් 19 2019

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website