අධ්‍යක්ෂකවරුRSS

අතුල ජයසිංහ

70, 8 වන පටුමග, අරලිය උයන,දෙපානම,, ,

Telephone+94 77 315 7042
ආරියරත්න ඇතුගල

103,අරලිය උයන,දෙපානම,, ,

Telephone+94 77 344 4888
අනුශ්ක විතානගේ

86/කියු ,නිවුඩාව , අරැක්ගොඩ, ,

Telephone+94 77 343 3951
අනුර වරාගොඩ

343, වරාගොඩ,, ,

Telephone+94 77 776 4429
අනුර ඒකනායක

536/29, වීරසිංහ උද්‍යානය,පිටකෝට්ටේ, ,

Telephone+94 71 613 4132
ඇන්ටනි ජයලත්

මට්ටක්කුලිය, ,

47/G-02,Sammanthrnapura,Mattakkuliya,Colambo 15.

Telephone+94 71 629 9366
අමිත රබ්බිදිගල

,

2/51/1,Annasiwaththa,Kendakaduwa, Gannoruwa,Perade

බන්දුල හේවගේ

2/3, බෝමළුව වත්ත පාර,පොල්වත්ත,, ,

Telephone0714816775
අනුෂ්ක විතානගේ

86/කිවු, නිව්දාව පාර,අරුග්ගොඩ,, ,

Telephone+94 77 343 3951
ආලෝක සම්පත්

03,ආරියවංශ මාවත, ,

Telephone+94 77 628 0351
අජිත් වීරසිංහ

කොළඹ, ,

www.facebook.com/AjithLive/

Having over 12 years of Acting Career , Mr. Ajith Weerasinghe who has contributed tremendously in the Tele drama Field in Sri lanka. His mainstream character appearance lays in  Action , Comedy & detective series. He also has special talents in m ...

Telephone+94 77 748 6350
E-mail
අනුර දහනායක

කහන්තොට පාර, ,

Gender: MaleCurrent Occupation: full time artistEducation: studied art at vibhavi fine art academy.Experience: I have been working in the art field for twenty years.Displayed at Kala Pola: 2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005 Kahanthota Road,Kahanthota R ...

Telephone+94 11 241 3297
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website