අදම ලියාපදිංචි වෙන්න

ඔබගේ ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින ප්‍රචලිත කිරීමට අදම Lanka Information නාමාවලියෙහි හවුල් කරුවෙක් වෙන්න ...

නවතම පුවත්

මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ පරික්ෂණ වලට සහාය දෙන්න

මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ පරික්ෂණ වලට සහාය දෙන්න

20 November 2018
මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ පිළිබද පරික්ෂණවලට බාධා නොකරන ලෙස ඉල්ලා නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ. ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ සම්බන්ධ පරික්ෂණ කටයුතු දැනටමත් මන්දගාමීව පවතින…
Readmore
sl_contacts.gif

මාධ්‍ය කවුළුව

ඉසව්

Event Calender 

November 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
18:00
Central College Auditorium - Piliyandala, Piliyandala, Sri Lanka
Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda | Yamaha Music Centre | Abans [...]
Date :  03/11/2018
4
5
6
7
8
9
10:00
BMICH, කොළඹ, Sri Lanka
Web Link: www.facebook.com/events/2012135395514123/
Date :  09/11/2018
10
16:00
Royal Castle Hotel, United Kingdom
Web Link: www.facebook.com/events/2265984616947237/
18:30
BMICH, Main Hall, කොළඹ, Sri Lanka
Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda | Yamaha Music Centre | Abans [...]
18:30
Ananda College Kularatna Hall...., Colombo, Sri Lanka
Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda | Yamaha Music Centre | Abans [...]
18:30
Bishops college Auditorium, Colombo, Sri Lanka
Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda | Yamaha Music Centre | Abans [...]
Date :  10/11/2018
11
12
13
18:00
International Academy of Beauticians (Private) Limited, Nugegoda, Sri Lanka
Web Link: www.facebook.com/events/2143180559255216/
Date :  13/11/2018
14
10:00
Sri Lanka Exhibition & Convention Centre, Colombo, Sri Lanka
Web Link: www.inmacfair.com
19:00
Excel World, Colombo, Sri Lanka
An ultimate musical experience with World Renowned Jaya Sri With Xotic, Live In Colombo.. A Night With [...]
Date :  14/11/2018
15
10:00
Sri Lanka Exhibition & Convention Centre, Colombo, Sri Lanka
Web Link: www.inmacfair.com
Date :  15/11/2018
16
10:00
Sri Lanka Exhibition & Convention Centre, Colombo, Sri Lanka
Web Link: www.inmacfair.com
19:00
Avenra Garden Hotel, Negombo, Negombo, Sri Lanka
This event is organized as a fund raising project for an open heart surgery of a baby. The baby aged 9 [...]
19:00
Pegasus Reef Hotel,Wattala, Wattala, Sri Lanka
Hey Guys ! It’s a happening evening with Gypsies Family Night ’18 … See u all @ Pegasus Reef Hotel , Wattala [...]
Date :  16/11/2018
17
15:00
Mirissa, Mirissa, Sri Lanka
Web Link: www.facebook.com/events/509767826155491/
Date :  17/11/2018
18
19
20
21
22
23
24
25
10:00
Await
Heart Of Music ( 2nd Episode ) Music is a universal language that has inspired millions of people [...]
18:30
Bishops college Auditorium, Colombo, Sri Lanka
Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda | Yamaha Music Centre | Abans [...]
Date :  25/11/2018
26
27
28
29
30

දැන් පෙන්වනවා

Stats

There are 28589 listings, 863 categories and 101 owners in our website