ඒෂියා ඇසට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීRSS

ඒෂියා ඇසට් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක: 76 පාර්ක් වීදිය, කොළඹ 02, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව,

www.asiaassetfinance.com

වසර 50කට අධික කාලයක් තිස්සේ අපි Asia Asset Finance PLC අපගේ අභිලාෂයන් ගණන් කළ නොහැකි පුද්ගලයන් සහ ව්‍යාපාර සඳහා ආයෝජනය කර ඇත. වඩාත්ම සාධාරණ මිල ගණන්, ලීසිං, උකස් ණය, සමූහ පුද්ගලික ණය, පුද්ගලික ණය, ව්‍යාපාර ණය, ආයතනික ණය, ක්ෂුද්‍ර ණය හෝ ඔබේ පොදු තැන්පතු භා ...

Telephone+94 11 7 699 000
Fax+94 11 7 699 000
E-mail
Image

Stats

There are 32936 listings, 1310 categories and 92 owners in our website