නළුවන්RSS

අනුෂ්ක විතානගේ

86/කිවු, නිව්දාව පාර,අරුග්ගොඩ,, ,

Telephone+94 77 343 3951
අනුරාධ මල්ලවාරච්චි

183/බී/1,කරාපිටිය,, ,

Telephone+94 71 932 3019
ඇන්ටන් ගෝමස්

115, වලවු වත්ත,ධර්මාරාම පාර,, ,

ආනන්ද ප්‍රේමලාල්

42 ඒ, හෙරළියවල,, ,

Telephone+94 71 464 4174
ආනන්ද අතුකෝරළ

723-2-1, ලේක් ටෙරසය,, ,

Telephone+94 77 613 7840
අමිත්ත වීරසිංහ

,275/2, එරන්දති,කොස්වත්ත,, ,

Telephone+94 77 345 6790
අමිල දිනේෂ් කුමාර

පළුකුඹුරුවැව,පරගස්වැව,

Telephone+94 71 257 2290
ආලෝක සම්පත්

03,ආරියවංශ මාවත, ,

Telephone+94 77 628 0351
අජිත් පෙරේරා

40, රන්මසු උයන,ඇළගොන්න,මාවතගම, ,

Telephone+94 71 352 6946
අජිත් ලොකුගේ

83, හැදිගම,, ,

Telephone+94 77 403 2176
මංගල ෆනැන්ඩෝ

20/3, අපොන්සු පාර, ලක්ෂපතිය, ,

Actor Art Director

Telephone+94 71 415 8300
E-mail
ජැක්සන් ඇන්තනි

,

www.jacksonanthony.com

LIST OF FILMS ACTED KUSA PABA,?KURULU PIHATU,?GURILLA MARKETING,?RANDIYADAHARA,?SOORIYA ARANA,? AGNIDHAHAYA,?MILLE SOYA,?ASWASUMA,?GINI AVI SAHA GINI KELI,?BAWA KARMA,? BAWA DUKA,?PUNARUPATHIYA,?TARANAYA,?LOKU DUWA,?CHITTY,?AYOMA,? GURU GEDARA? ? DI ...

Telephone+94 11 255 6320
Fax+94 11 255 6321
E-mail
අජිත් ජිනදාස

කොළඹ, ,

www.facebook.com/AJITH-JINADASA-50203134641/

1976 - Madol Doova ??Actor 1978 - Gehenu Lamai ??Actor 1978 - Seetha Devi ??Actor 1978 - Ahasin Polovata ??Actor 1979 - Amal Biso ??Actor 1980 - Sasaraka Pethum - Actor 1982 - Bycikalaya ??Actor 1982 - Malata Noena Bambaru - Actor 1983 - Samuganim ...

අජිත් වීරසිංහ

කොළඹ, ,

www.facebook.com/AjithLive/

Having over 12 years of Acting Career , Mr. Ajith Weerasinghe who has contributed tremendously in the Tele drama Field in Sri lanka. His mainstream character appearance lays in  Action , Comedy & detective series. He also has special talents in m ...

Telephone+94 77 748 6350
E-mail
ප්‍රියන්ත සෙනෙවිරත්න

28, තන්තිරිමුල්ල පාර, උඩහමුල්, ,

Telephone+94 77 730 3681 / +94 71 830 6006 / +94 38 223 3677
ප්‍රියංකර රත්නායක

8, වනවාසල, ,

Telephone+94 71 431 1312 / +94 11 290 3764
ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය

බී, 35/673, සොයිසා හවුස් යෝජනා ක්‍රමය, ,

www.facebook.com/prasannajith.abeysuriya

Telephone+94 77 780 2581 / +94 11 262 5425
පාලිත සිල්වා

65, දුම්රිය පාර, ,

Telephone+94 77 722 5679
Image

Stats

There are 29290 listings, 925 categories and 102 owners in our website