නළුවන්RSS

Show map
ධර්මප්‍රිය ඩයස්

8, හොරණ පාර, ,

Telephone+94 11 430 3145 / +94 77 304 3378
දයා තෙන්නකෝන්

90/77, ජයවර්ධනගම, ,

Telephone+94 11 250 9013 /+94 72 815 6890
ධනංජය සිරිවර්ධන

16/58, තලපත්පිටිය පාර, අබුල්දෙනිය, ,

Telephone+94 11 572 0779 / +94 77 774 8144
බුද්ධදාස විතාණාරච්චි

20, රුහුණු පාර, ,

Telephone+94 11 286 6564 / +94 77 301 1052
චන්න පෙරේරා

27/2 ඒ, ඇඹිලිවත්ත පාර, ,

Telephone+94 11 430 0620 /+94 77 744 7707
බුද්ධි වික්‍රම

18/1, ශ්‍රී සෝරත මාවත, ගංගොඩවිල, ,

Telephone+94 77 722 0070
බිමල් ජයකොඩ

270 / බී, වෙනවත්ත, ,

Telephone+94 77 377 5665
රන්ජන් රාමනායක

67/1, ඒ, ධහම් මාවත, ,

www.facebook.com/real.rr

Telephone+94 11 274 5787 / +94 77 362 4927
E-mail
අතුල පතිරණ

17/16, හුලංගමුව පාර, ,

Telephone+94 77 780 1864
අර්ජුන කමලනාත්

36, 2 වන පටුමග, දුම්රිය පාර, අගුලාන, ,

Telephone+94 11 261 2020 / +94 71 814 8511
ආනන්ද වික්‍රමගේ

612/17, මුත්තෙට්ටුගම පාර, කොස්වත්ත, ,

Film Career 1979 - Chuda Manikyaya 1979 - Nuwan Renu 1979 - Visihathara Peya 1980 - Jodu Valalu 1983 - Subodha 1990 - Jayashakthi 1990 - Sambudu Mahima 1990 - Kristhu Charithaya 1993 - Mevila Penevi Rupe 1995 - Ira Handa Illa 1995 - Chandiyage ...

Telephone+94 11 486 6275 / +94 71 417 4411
අමරසිරි කලන් සූරිය

කටුගොඩ, ,

Biography Amarasiri Kalansuriya is an award wining Sri Lankan artist. He was born in September 20, 1940 in Sri Lanka to Kalansuriya Francis Appuhami and Bengamuwa Arachchige Podi Hamine. Kalansuriya attended Dharmaraja school in Mahanuwara. Caree ...

Telephone+94 11 229 3737
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website