ජනක යන්ත්‍ර සේවාව සහ අළුත්වැඩියා කිරීමRSS

පවර් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 442/5, මොරගහහේන පාර, පිටිපන දකුණ, , , 10200

www.powerlanka.lk

ශ්‍රී ලංකාවේ ජෙනරේටර් Power Lanka (Pvt.) Ltd යනු FG විල්සන් විසින් පත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ බලයලත් අලෙවි නියෝජිතයෙකි. ආර්ථිකය සහ සඵලතාවය යන දෙකම සහතික කරන අතරම නව්‍ය බලශක්ති විසඳුම් ලබා දීමට සහ නිශ්චිත අවශ්‍යතා ගැන සැලකිලිමත් වීමට අපි සැබවින්ම කැපවී සි ...

Telephone+ 94 11 7 393 640
Fax+ 94 11 7 393 641
E-mail
Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website