ස්ථානRSS

පුලස්ථිපුර

පොළොන්නරුව, ,

''පුලස්ථිපුර'' එසේත් නැත්නම් ''පුලතිසිපුර'' යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ වර්තමානයේ පොළොන්නරුව යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන ඓතිහාසික අග නගරය යි. නමුත් ශී‍්‍ර ලංකාවේ නගර පිළිබඳව සලකා බලන විට පොළොන්නරුවට තරම් විවිධ කාලවකවානුවල දී විවිධ නම් භාවිතා කළ නගරයක් තවත් නොමැති තර ...

ගඩලාදෙණිය

දවුලගල, ,

කොළඹ නුවර මාර්ගයේ පිළිමතලාව නගරයෙන් හැරී දවුලගල මාර්ගයේ කි.මී. 1ක් පමණ ගිය විට විහාරයට ළඟා විය හැක. ගම්පල රජ කළ IV වන බුවනෙකබාහු රජු‍ගේ අනුග්‍රහයෙන් මෙම විහාරය දකුණු ඉන්දීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ගනේෂ්වරාචාරී විසින් ඉදිකරන ලදී. මෙම විහාරය මුලදී ධර්මකීර්ති විහ ...

මහනුවර

මහනුවර, ,

මහනුවර (ශබ්ද වර දෙමළ බසින් கண்டி kaṇṭi, උච්චාරණය [ˈkaɳɖi], ඉංග්‍රීසි: Kandy) හෙවත් සෙංකඩගල නගරය ලංකාවේ දෙවන විශාලම නගරය යි. වර්තමානයේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාව පිහිටා ඇත්තේ මෙහි ය. මෙය කඳුවලින් වට වී ඇති මහනුවර සානුවෙහි පිහිටා ඇත. මහනුවර නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ නගර අත ...

රිච්මන්ඩ් මාළිගාව

,

This superb hybrid of Indian and British architecture was copied from the plans of an Indian Maharaja’s palace designed by a London architect. Richmond Castle in Kalutara is a two-storied building with 15 rooms. All the rooms are naturally air-conditioned ...

කුටිටන් පොකුණ

, , , 50000

The Twin Ponds. These 3rd Century monks' bathing pools are archaeologically perfect. The water that feeds the ponds flows first into a filtering basin made of rock; It runs through a beautiful makara mouth and a lion's head into the smaller tank. A su ...

සදකඩ පහන

සදකඩ පහන, , , , 50000

The elaborate moonstone at its base is in itself a distinctive element of ancient sculpture in the island. These semi-circular slabs of granite or gneiss acquired increasingly complex bands of decorations over the years. They range from the near abstract ...

ඉසුරැමුණිය පෙමියුවල

ඉසුරැමුණිය පෙමි යුවල, , , , 50000

6th Century Gupta style carving. The woman, seated on the man's lap, lifts a warning finger, probably as a manifestation of her coyness; but the man carries on regardless." The figures may represent Dutugemunu's son Saliya and the law caste (Sadol Kula) ...

සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව

සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව, , , , 50000

Mahamevuna Uyana. Anuradhapura, "Samadhi Budu Pilimaya" This limestone image of lord Buddha is dating from the 3rd Century. Seated under a Bo tree, depicts the Lord Buddha in the serene state of Samadhi, or deep meditation. It's not secret why the Grea ...

අභයගිරි විහාරය

අභයගිරි, , , , 50000

This was the home of mainly the Dhammaruchi sect, although it was open to many other sects including Mahayanism. There is little literary evidence as the rival monks of the Maha Vihara were the compilers of the chronicle. How ever, this 500-acre monastery ...

තල්මස්න් හා ඩොල්පින් නැරඹිම - මිරිස්ස

මිරිස්ස, , , , 80000

www.whale-watching-mirissa.com

Whale and dolphin watching in Mirissa is one of the most exciting water activities you can do in Sri Lanka during your holiday. Mirissa is the best place to start your whale and dolphin watching tour in Sri Lanka. In warm Indian ocean you can see Blue ...

නුවරඑළිය සැණකෙළිය

, , , 22200

Nuwara Eliya, meaning 'city on the plain' or 'city of light', is a town in the central highlands of Sri Lanka with a picturesque landscape and temperate climate. It is located at an altitude of 1,868 m (6,128 ft) and is considered to be the most important ...

රිටිගල

,

Ritigala is an ancient Buddhist monastery and mountain in Sri Lanka. The ruins and rock inscriptions of the monastery date back to 1st century BCE. It is located 43 km away from the ancient monastic city of Anuradhapura At 766 m above sea level, and 60 ...

ලංකාතිලක විහාරය

,

Lankathila Viharaya is a Gedige type large image house build by king Parakramabahu the Great ( 1153- 1186 AD). The specialty in this structure is the two pylons at the entrance and the giant Buddha statue in side. This statue is 42 feet in height and buil ...

ගිරිහඩු සෑය

,

Girihadu seya is considered as the first Dageba in Sri Lanka, done by Thapassue Balluka Merchants. This is located in Thiriyaya close to Trincomalee Pulmoddi road. Load Buddha spent 7 weeks ( sath Sathiya) after his enlightenment ( This is around 528 B ...

ගඩලාදෙනිය විහාරය

පිළිමතලාව, ,

Gadaladeniya temple basking on the city of kandy, is a well known tourist destination in Sri lanka. Usually it is visited by devotees, pilgrims, History enthusiasts and nature lovers. The temple of Gadaladeniya plays a key role in Sri lankan tourism. In o ...

බුද්දන්ගල ආශ්‍රමය

බුද්දන්ගල, ,

This Sri Lanka's oldest monastery (Buddangala) is situated in a mountain over 500 feet high. The Dagoba has been enshrined with the relics of Buddha and his two leading monks Seriyuth and Mugalan's remains. King Saddatissa (brother of Great king Dutugemun ...

බුදුරැවගල පන්සල

,

Buduruwagala is an ancient buddhist temple in Sri Lanka. The complex consists of seven statues and belongs to the Mahayana school of thought. The statues date back to the 10th century. The gigantic Buddha statue still bears traces of its original stuccoed ...

බන්ඩාගිරිය පන්සල

බන්ඩාගිරිය, ,

Bandagiriya, a village located at the very far end of the Hambantota district is known well because of the ancient temple there. The rock on which the ancient stupas and other ruins are found today is considered the highest peak in the Hambantota district ...

කළුතර පන්සල කළුතර බෝධිය

කථතර බෝධිය, ගාලු පාර, ,

Kalutara is historically important due to the fact that it was one of the 32 places indicated by Arahant Mahinda Thera to the king Devananpiya Tissa in the 2nd century B.C. as a place where one of the thirty two saplings of the sacred Sri Maha Bodhi tree ...

කැළණිය පන්සල

කැළණිය විහාරය, ,

www.kelaniyatemple.org

The Kelaniya Raja Maha Vihara or Kelaniya Temple is a Buddhist temple in Kelaniya, Sri Lanka, seven miles from Colombo. The Chief Incumbent (Chief Priest) is Venerable Professor Kollupitiye Mahinda Sangharakkhitha Thera. Buddhists believe the temple to ...

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website