නර්ථන කණ්ඩායම්RSS

ශිල්ප රංග සංස්කෘතික නර්තන කණ්ඩායම

සෝමදාස වේරපිටිය, 236/3, ,

Telephone+94 11 293 5256
ස්මාර්ට් සිලෙක්ෂන්

3බී/3, වැලිකඩ පාර, ,

smartflora.lk

Showroom – Nugegoda No.151/A, Nawala Road, Nugegoda, Near to Commercial Bank,Nawala road, Nugegoda, Sri Lanka. Tel: (+94) 114 366 757 Fax: (+94) 112 818 088 Skype smartnugegoda Showroom – Homagama No. 540/3,High level Road Homagama, Sri Lank ...

Telephone+94 11 436 6758 / +94 11 436 6756
Fax+94 11 241 0505
E-mail
ටුවෙන්ටිසකන්ඩ් ප්‍රඩක්ෂන්ස්

කොළඹ, ,

www.22ndproductions.com

Telephone+94 77 602 0790 / +94 77 599 8030
E-mail
සේනක ඩාන්සින් ඇකඩමි

නාවල, ,

www.facebook.com/Sanka-Dancing-Academy-172674992825755/info?

Telephone+94 77 871 8980
E-mail
ගයානි ඩාන්සින් ස්ටුඩියෝ

220, වත්තේගෙදර හන්දිය, හයිලෙවල් පාර, ,

www.facebook.com/GayaniDanceStudio

Telephone+94 71 425 8656
E-mail
උත්තරාංගි නැටුම් ඩායම

300/2/3, ශක්ති නිවස, සමගි මාවත, හාරගම, ,

www.uththarangi.com

Telephone+94 11 257 9359
E-mail
නර්තන කණ්ඩායම

267, හොරගහකන්ද පාර, කොස්වත්ත, ,

www.swaydancers.com

Telephone+94 77 999 2000 / +94 77 255 5594 / +94 77 757 5694
E-mail
චන්දන වික්‍රමසිංහ

08 , සි පි ඩි සිල්වා මාවත, කථබෝමුල්ල, ,

www.chandanadancersguild.com

Telephone+94 11 263 4574
E-mail
තුෂාර නර්ථන කණ්ඩායම

121/ඩි, ගනේමුල්ල පාර, හපුගොඩ, ,

www.facebook.com/THUSHARA-DANCING-TROUPE-111074852240595/

Telephone+94 77 772 1420
E-mail
උමා නර්තන කණ්ඩායම

123\2, පුබුදු මාවත, සිද්ධමුල්ල, ,

www.umadancing.com

Telephone+94 76 660 6088 / +94 71 492 5631
E-mail
ඉසිවර සිරිත

අසිත මහල්, 3 වැනි මහල, ප්‍රධාන පාර, ,

www.isiwarasiritha.com

Telephone+94 36 225 5007
E-mail
චන්න උපුලි

18/ඒ , ෆනැන්ඩො උද්‍යානය, ,

[email protected]

Telephone+94 11 273 6645
සිරිනාම ආර්ට් ඇකඩමිය

06, සොයිසාපුර , රත්මලාන, ,

Telephone+94 11 263 5288
දිනේෂ් විජයසිංහ

48/3, වීර මාවත, කලල්ගොඩ, ,

Telephone+94 11 256 3684
ශී ස්ටෙප්

350, පන්නිපිටිය පාර, ,

Telephone+94 11 304 7043
E-mail
විශ්වි වෙඩින්ග්ස්

203, දෙල්ගහ වත්ත, ,

www.vishviweddings.com

Telephone+94 77 361 3873 / +94 11 215 7209
E-mail
ප්‍රියසාදි නර්තන ඇකඩමිය

33/1 ඒ , දුමිරිය පොල පාර, ,

www.prashadidanceacademy.lk

Telephone+94 11 566 0550 / +94 11 274 6585
Fax+94 11 274 6585
E-mail
සුනෙත් ​​හිඳුරන්ගල

274, ගීතාංජලි නැටුම් ඇකඩමි, ,

Telephone+94 11 487 0383
රිවේගා ඩාන්ස් ස්ටුඩියෝ

254, මන්ත්‍රීමුල්ල පාර, අත්තිඩිය, ,

www.facebook.com/Rivegadancestudio/

Telephone+94 11 271 3500

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website