නැරඹිය හැකි ස්ථානRSS

හෝර්ටන් ප්ලේන්ස් ජාතික උද්‍යානය

,

Home to more than half of Sri Lanka's vertebrates, half of the island's endemic flowering plants and more than 34% of its endemic trees and shrubs, the Horton Plains is mystery cloaked and breathtaking wonder and ideal for trekking, hiking and camping. Ad ...

Telephone+94 11 242 6900
සීගිරිය

සීගිරිය, ,

සීගිරිය ශ්‍රී ලංකාවේ අඩතැන්නේ පිහිටා ඇති ශේෂ කන්දකි. මෙහි පිහිටුම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කිඹිස්ස ග්‍රාමය ආශ්‍රිතව වේ. භූ විද්‍යාත්මක ලක්‍ෂණ සීගිරිය, දිගුකල් ඛාදනයට ලක්වූ ගිණිකන්දකින් පිටවී (සිසිල් වුණු ආග්නේය ප ...

ශ්‍රී මහ බෝධිය

,

Sri Maha Bodhiya, Anuradhapura, Sri Lanka is the oldest living tree in documented history of the world. Jaya Sri Maha Bodhi is a Sacred Fig tree in Anuradhapura, Sri Lanka. It is a sapling from the historical Bodhi tree under which Buddha enlightened. It ...

ශ්‍රී පාදය

ශ්‍රී පාදය, ,

Adam's Peak (also Sri Pada; Sinhalese Samanalakanda - සමනළ කන්ද "butterfly mountain", and also ශ්‍රී පාදය "Sri Paadaya"; Tamil Sivanolipatha Malai - சிவனொளி பாதமலை), is a 2,243 m (7,359 ft) tall conical mountain located in central Sri Lanka. It is well kn ...

යාල හෝ රුහුණු ජාතික උද්‍යානය

,

Ruhuna National Park at Yala is Sri Lanka's most popular wild life safari destination. Situated about 300kM from Colombo the 1250 sq kM park is home to leopards, crocodile, elephant, deer, sambar, bear, wild bore, wild buffalo and peacock and may varietie ...

Telephone+94 47 348 9297
මින්නේරිය - ගිරිතලේ ජාතික උද්‍යානය

,

Minneriya National Park is a national park in North Central Province of Sri Lanka. The area was designated as a national park on 12 August 1997, having been originally declared as a wildlife sanctuary in 1938.[1] The reason for declaring the area as prote ...

E-mail
පාහියන්ගල (ෆාහියන් ගුහාව)

,

Sri Lanka is fortunate in possessing the largest natural cave in Asia. This cave is commonly known as Pahiyangala or Fahiyangala which was derived from the name Fa Hsien, for it appears that our 5th century Chinese pilgrim visited the cave during his two- ...

නකල්ස් ලෝක උරුම ජනශූන්‍ය ප්‍රදේශය

,

BIRDS IN KNUCKLES WILDERNESS AREA Mountain Hawk Eagle, Black eagle, Crested Hawk Eagle, Crested Serpent Eagle, Shahin Falcon, Rufus-bellied Hawk Eagle, Crested Honey Buzzard, Ceylon Blue Magpie, Ceylon Whistling Thrush, Ceylon Scimitar Babbler, Dusky Blu ...

E-mail
දළදා මාලිඟාව

මහ නුවර, ,

www.sridaladamaligawa.lk

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව යනු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වම් දන්තධාතූන් වහන්සේ වර්තමානයේ තැන්පත් කර ඇති දළදා මාළිගාවයි. වර්තමාන දළදා මාළිගාව ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර නගරයේ පිහිටා ඇත. උඩරට රාජ්‍යය සමයේ (1592 සිට 1815) මෙය පිහිටා තිබුණේ එවකට පැවති රාජකීය මාලිගා සංකීර්ණය තුළමය ...

Telephone+94 81 223 4226
ගොල්පේස් පිටිටනිය

ගොල් පේස්, ,

The Galle Face Green is a promenade that stretches for half kilometer along the coast along the coast in the heart of business and financial district of Colombo, Sri Lanka. Earlier the Galle Face Green extended over a much larger area than is seen today. ...

ගාල්ල කොටුව

,

Galle Fort, in the Bay of Galle on the southwest coast of Sri Lanka, was built first in 1588 by the Portuguese, then extensively fortified by the Dutch during the 17th century from 1649 onwards. It is a historical, archaeological and architectural heritag ...

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website