කෘෂි උපකරණRSS

ෆිල්ටර් ෆෝ ඇග්රිකල්චර් / ගාර්ඩින් ස්ප්‍රෙයර් විත් ඇන්ටි ඩ්‍රොප් ෆන්ෂන්

2 / 20 වුඩිලන්ඩි පෙදෙස,

www.Eternalspraynozzle.com

Type: Irrigation System Usage: Agriculture Condition: New Place of Origin: Guangdong China (Mainland) Model Number: 1227 Material: Plastic This filter being install inside of sprayer , the mesh on filter with high material strength, corrosion res ...

Telephone+94 11 281 9235 / +94 11 219 9970 / 86-769-87941460
Fax+94 11 2199970
E-mail
ෆාම් උපරකරණ සපයන්නෝ

35/29 / සී හජ්ල් ෆාතිමා වත්ත මාකොල, ,

Telephone0112918354
ළදරු ගෘහ භාණ්ඩ - සීමාසහිත එනෙක්ස් ඒජන්සි (පුද්ගලික සමාගම

29 / ඒ, ශ්‍රී ප්‍රේමරත්න මාවත මොරටුමුල්ල, ,

www.enexgroup.lk

Telephone0112654912, 0112653203, 0112652884
Fax0112652693
හේලීස් ඇග්රිකල්චර් හෝල්ඩිංස්

25, ෆොස්ටර් පටුමග, ,

hayleysagriculture.com

Telephonehone: 112 688960 – 2 / 011 2628200
Fax+94 112 697202
E-mail
සුහද ආයෝජක පුද්ගලික සමාගම

වැලිගම,

Location(s) : Any Location in Srilanka Property Type: Sales, Rentals, Land Suhsada Investment (PVT) LTD, Weligama Dozers , Excavators, Role ,JCB are available for land clearance, land leveling and land preparation on hiring basis for any location with ...

Telephone+94 77 376 4264
E-mail
සීමාසහිත මැල්ලී (පුද්ගලික සමාගම)

79 බී, මැසෙන්ජර් වීදිය, ,

Telephone0114374371
Fax0112336093
සීමාසහිත මලයාන් (පුද්ගලික සමාගම)

45 , අබ්දුල් ජබ්බාර් මාවත, ,

Telephone0112434213, 0112343584
Fax0112431662
E-mail
සින්ක් ක්ලොරයිඩි මිනි 98% මෙටිරියල් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ගේ්‍රඩි සිඒඑස්:7646-85-7

Classification: Chloride Type: Zinc Chloride CAS No.: CAS:7646-85-7 Other Names: Zinc Chloride MF: ZnCl2 EINECS No.: 231-592-0 Place of Origin: Sri Lanka Grade Standard: Agriculture Grade,Electron Grade,Food Grade,Industrial Grade Purity: Min98% ...

Telephone94 11 2432 471
සිඑෆ් ගෝල්ඩන් ග්‍රාන්ස්

Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: Golden Grains Suwandel: 1.44

Telephone+94 81 792 1910
ස්ටෝබෙරි බෙලොක් / ඉරාන් ඇග්රිකල්චර්

138,න්වන්දම,

suffixnature.com

Quick Details Type : Coconut Peat Form: Block Certification: Pytho,Fumigation, Co Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: SuffixNature Model Number: SNL/CCPB Block Size: 28x28x14Cm (+/- 1Cm) Block Weight: 5kg (+/- 100g) Moisture:

Telephone+94 37 494 5260
Fax+94 37 494 5261
සමරකොන් ට්‍රැක්ටර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ

මිනුවන්ගොඩ, ,

samarakoontractors.com

Exporters of two wheel tractor,four wheel tractor,tipping trailer,water bowser,agriculture tool,tiller,plough,

Telephone94 11 229 5254
සන්පවර් සිස්ටම්ස්

3 වන මහල ෆෝබ්ස් ඇන්ඩ් වෝල්කර් බිල්ඩිං 46/38 නවම් මාවත, ,

Telephone0112441020
ශ්‍රී ලංකා ස්ටේට් ට්‍රේඩිං සංස්ථාව

100, නවම් මාවත, ,

www.stcgeneral.com

Telephone0112422341, 0112447970, 0112422342, 0112422343
Fax0112447970
E-mail
විමල් ඇග්රෝ ට්‍රැක්ටර්ස් පෞද්ගලික සමාගම

3, මීගමුව පාර, ,

Telephone0312246441, 0773474951, 0312246591, 0777370177
E-mail
ලක් ඇග්රෝ පෞද්ගලික සමාගම

138/ඩී/1, ඉහල ඉඹුල්ගොඩ, ,

lakagro.lk

Telephone0772481381, 0114321280
Fax0114233339
රෙබ්කෝ ෆෙන්ස් ලින්ක්ස් පුද්ගලික සමාගම

168/10, ශ්‍රී ජයසුන්දර මාවත, නාවල පාර, ,

www.rebmech.net

Telephone0114410291, 0114408900, 0112815383, 0115399499
Fax0112769090, 0115399400
E-mail
ඹටෝමැටික් ඩිජිටල් ප්‍රොඋල්ට්‍රයි ඉන්කුබෙිටා

48/11ඒ , සුවිසුද්දාරාම පාර, ,

www.asiantradinghouse.com

Weight: 30 Kgs Voltage: 220V 50Hz

Telephone+94 77 768 0365
Fax+94 11 208 1106
E-mail
මැක් වුඩ්ස්

10, ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය මාවත, ,

www.mackwoods.com

Mackwoods is the second oldest mercantile firm in Sri Lanka with over 160 years of experience in the international business arena. The name "Mackwoods" is synonymous with integrity, stability & diversity both locally and internationally. The Mackwoo ...

Telephone+94 11 269 7965-9
Fax+94 11 269 9454
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website