සංගීත කලා පංති RSS

ප්‍රබුද්ධ සංගීත ආයතනය

අංක 8, පැලවත්ත, රත්නායක මාවත, බත්තරමුල්ල, , 10120

Telephone+94 77 229 5242
රුවින් ඩයස් සංගීත ඇකඩමිය

රුවින් ඩයස් සංගීත ඇකඩමිය 90m, 109/G/1 සූරියපාළුව, කොළඹ සිට - මහනුවර පාර, කඩවත,

Telephone+94 71 802 6287
කොළඹ බෙර පාසල

අංක 32 නව වෙළෙඳපොළ,

Telephone+94 77 674 2411
ඉසුරුගේ සංගීත පන්තිය

අංක 435/20, ST: ජෝසප් වත්ත, නුංගමුගොඩ පාර, කැලණිය, , 11600

Telephone+94 71 916 8640
ත්‍රිත්ව සංගීත ඇකඩමිය

අංක 30, 75 A මලලසේකර මාවත, කොළඹ, , 00500

Telephone+94 77 973 8479
කලාභූමි සංගීත ආයතනය

අංක 38/3, කලභූමි පාර, මල් මාවත, නුගේගොඩ, සුභද්‍රාරාම Ln,

Telephone+94 77 728 5762
සිරිසර සිංහල සංගීත පන්තිය

අංක 52, 4 වන පටුමග, ආරියදාස, පීරිස් මාවත, නුගේගොඩ,

Telephone+94 112 854 939
TREMULOU බටහිර සංගීත පාසල

471/A/1, කොළඹ - හොරණ පාර, පිළියන්දල, , 10300

Telephone+94 112 606 071
සංගීත කරුණු

අංක 141/6A වොක්ෂෝල් ශාන්ත, කොළඹ, , 00200

අමරිලෝ සංගීත පාසල

අංක 378/3 අරලිය උද්‍යානය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, , 11222

Telephone+9477 777 7111
සෝල් සවුන්ඩ්ස් ඇකඩමිය

අංක 57/2 කස්සප පාර, කොළඹ, , 00700

Telephone+94 72 212 7988
සවුන්ඩ් ඒෂියා මියුසික් ඇකඩමිය

18/49A, එවර්ග්‍රීන් වත්ත ඊ.ඩී. දාබරේ පාර, ,

www.sound-asia.com

Telephone+94 11 255 5564 / 74 - +94 77 725 5445
E-mail
කටහඬ පුහුණුව සහ ගායනය

Telephone+94773615382
E-mail
ගිටාර් පංති

බත්තරමුල්ල, ,

Telephone+94717902235
E-mail
දර්ශනී චන්ද්‍රසේන සංගීත පාසැල

අංක 140/31 ඩී කලාපුර, ටෙම්පලර්ස් පාර, දෙහිවල-ගල්කිස්ස 10370,

Telephone+94 77 790 2014
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website