විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල RSS

මියන්මාරය

34, Taw win Road, Dagon Township, , ,

www.srilankaembassy.net.mm

Telephone+951-222-812
Fax+951-221-509
E-mail
දකුණු අප්රිකාව

410, Alexander Street, , ,

www.srilanka.co.za

Telephone+27 12 460 7679
E-mail
ටැන්සානියාව

Plot 778, Mataka Road, , , , P.O. Box 22077

www.srilankaconsul.com

Telephone(+255) 22-215-2739 (+255) 22-215-2100 / 0338
Fax(+255) 22-215-0607
E-mail
තුර්කිය

Gaziosmanpaşa, , , , 06700

www.srilanka.org.tr

Telephone+90 312 427 10 20 - 25
Fax+90 312 427 10 26
E-mail
කොංගෝව

වියට්නාමය

55B Tran Phu, , ,

slembassyvn.com

Telephone(84-24) 373 418 94-6
Fax(84-24) 37341897
E-mail
ඊජිප්තුව

No.8, Sri Lanka Street, , ,

www.embassy-worldwide.com/embassy/embassy-of-sri-lanka-cairo

Telephone+20 2 2735 0047, +20 2 2735 4966
Fax+20 2 2736 7138
E-mail
ඉතියෝපියාව

Bole Sub City, , , (P.O Box: 5738 (GPO)

(P.O Box: 5738 (GPO)

Telephone(+251) 11-6154-681
E-mail
මෙක්සිකෝව

Warsaw No. 25, , ,

Telephone(+52) 55 5208-1258
Fax(+52) 55 5208-1243
E-mail
නයිජීරියාව

Plot No. 1346, Cadastral Zone A05, , ,

www.slhcng.com

Telephone+234 9 2916 439 +234 9 2916 442
E-mail
පාකිස්තානය

House No.24, , ,

www.slhcpakistan.org

,

Telephone0092 - 51- 2828723
Fax0092-51-2828751
E-mail
ඉන්දුනීසියාව

Jalan Diponegoro, , ,

www.srilankaembassyjakarta.com

Jalan Diponegoro, , ,

Telephone00-62-21-3141018, 3161886, 31902389
Fax00-62-21-3107962
E-mail
සීචෙස් ජනපදය

Klausova 13, , ,

Telephone+42-6-0793-2757
Fax+42-2-5161-3234
E-mail
ස්පාඤ්ඤය

Calle Mallorca, 192, 2.ª planta, ,

Telephone(+34) 93 453 4402
Fax(+34) 93 453 0970
E-mail
බෙලාරුස්

Olshevskogo str., 20, ,

www.embassypages.com/srilanka-consulate-minsk-belarus#:~:tex

Telephone(+375) (17) 209-08-10
Fax(+375) (17) 209-06-18
E-mail
බංගලාදේශය

House No. 10, , ,

www.slhcdhaka.org

Telephone00-88-02-222296353
E-mail
ඩෙන්මාර්කය

Blokken 17, 1. sal, ,

www.embassypages.com/srilanka-consulategeneral-copenhagen-de

Telephone(+45) 2843 0251
FaxNo fax number
E-mail
ඔස්ට්රියාව

1040 Vienna/Austria,, , ,

www.slmfa.gov.lk

Telephone(+43-1) 5037988
Fax(+43-1) 5037993
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website