ජල නළ සේවාRSS

රිලයන්ස් නෙට්වර්ක්ස් (පුද්) සමාගම

14, ධර්මාරාම පාර, ,

www.reliance.lk

Telephone+94 11 440 0400 / +94 11 480 0900
Fax+94 11 480 0901
E-mail
එ්. ඩබ්. ඩබ්. එ්. නිමල් ජයරතන්

554/27A, මදටියගහවත්ත, ගෝනහේන, ,

Telephone+94 11 292 5302
අරුන් එන්ටප‍්‍රයිසස්

35/39, මයුර පෙදෙස, හැව්ලොක් පාර, ,

Telephone+94 11 259 3071
ඊක්වල්ටි (පුද්) සමාගම

210/1, හිල් ස්ටී‍්‍රට්, , , 10350

Telephone+94 11 739 3800
Fax+94 11 739 3805
E-mail
ඉන්ටා ඉන්ටනැෂනල් (පුද්) සමාගම

36/2, ටෙම්ප්ලර්ස් මාවත, , , 20628

Telephone+94 11 273 2038
එල් සී කන්ස්ට‍්‍රක්සන්

729/10, වැලබොඩ පාර, ,

Telephone+94 11 225 8746
මාක්ස් ලැන්ඩ්ස් කන්ස්ට‍්‍රක්සන් කම්පැණි

, , 20621

Telephone+94 77 744 4040
E-mail
කොලිටි වෝටර්ස් (පුද්) සමාගම

160/1, මහ විහාර පාර, මොල්ලිගොඩ, , , 20613

වාස්තු සංකල්ප බිල්ඩින් කන්සල්ටින් ඇන්ඩ් මොබයිල් ප්ලම්බින් සර්විසස්

47, නිත්තවෙල පාර, ,

Telephone+94 81 220 4722
E-mail
සුනිල් මේන්ටේනින් සර්විසස්

,

www.nilvala.com

Telephone+94 11 565 6453
E-mail
කල්හාර ගටර්ස් බොරලැස්ගමුව

681, 5වන පටුමග, ඇඹිල්ලවත්ත පාර, ,

E-mail
දොන්ස්කො හෝම්ස් බිල්ඩර්ස්

754/D/6, පන්සල පාර, ,

E-mail
ප‍්‍රසාද් අරුණප‍්‍රිය

,

Telephone+94 77 745 5103
E-mail
ටියුබ් වෙල්ස් ඇන්ඩ් ප්ලම්බින් ජොබ්ස්

,

E-mail
වෝටර් වර්ක්ස් ප්ලම්බින් ඇන්ඩ් මේන්ටේනන්ස්

,

Telephone+94 77 733 3767
E-mail
ඇක්සස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම

ඇක්සස් ටවර්ස්, 278, යුනියන් පෙදෙස, ,

www.accessengsl.com

Telephone+94 11 760 6606
Fax+94 11 760 6605
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website