විදෙස් රටවල ශ්‍රී ලංකානු තානාපති කාර්‍යාලRSS

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය ස්වීඩනය

Strandvägen 39, , , , P.O.Box 24055 SE-114 56

www.stockholm.embassy.gov.lk

Telephone+468663652325
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය බැංකොක්, තායිලන්තය

13th Floor, , , , 10110

www.slembbkk.com

Telephone+6621054851
Fax(+66) 2 026 6390
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය අන්කාරා තුර්කිය

Gaziosmanpaşa, , , , 06700

www.srilanka.org.tr

, .

Telephone+90 312 427 10 20 - 25
Fax+90 312 427 10 26
E-mail
ශ්‍රීලංකා තානාපති කාර්‍යාලය ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

King Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud Street, , ,

www.slegdxb.ae

Telephone00-971-43986535
Fax00-941-12564104
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය අබුඩාබි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

Villa No. 18/A, Sector E 18/3,, , ,

abudhabi.embassy.gov.lk

Telephone00-971-2-6316444
Fax00-971-2-6331661
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය ජිනීවා, ස්විට්සර්ලන්තය

56, Rue de Moillebeau, , ,

embassies.info

Telephone+41 22 919 1250 / 51
Fax+41 22 734 9084
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය නිවුයෝක්  එක්සත් ජනපදය

820, 2nd Avenue, , ,

www.un.int/srilanka

Telephone+1 212-986-7040/3
Fax(+1) (212) 986-1838
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය ලොස් ඇන්ජලීස්, එක්සත් ජනපදය

3250, Wilshire Blvd, , ,

www.srilankaconsulatela.com

Telephone+1 (213) 387 0210 +1 (213) 387 0211
Fax+1 (2130 387 0216
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය හැනෝයි, වියට්නාමය

No. 55B, Tran Phu Street, , ,

slembassyvn.com

Telephone(84-24) 373 418 94-6
Fax(84-24) 37341897
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය පලස්තීනය

Villa Azzam Al-Ajoully, , ,

www.slmissionps.org

Telephone+97-22-290-4271
Fax+97-22-290-2374
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය පෝලන්තය

Wiertnicza 151, ,

srilankaembassy.com.pl

Telephone+4822 8538897 +48228538908
Fax+4822 8435348
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය දෝහා, කටාර්

Building No. 21, Zone 47,, , , , P.O. Box: 19075

www.slembassy-qatar.com

Telephone00-974-44677627/647
Fax00-974-4467 4788
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය රුසියාව

Ulitsa Schepkhina - 24, , , 115127.

www.srilankaembassy.org

Telephone(495) 688-1620, (495) 688-1651, (495) 688-1463
Fax(495) 688-1757
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය ජෙඩා, සෞදි අරාබිය

2979, , , , O. Box 302

ww.slcgjeddah.com

Telephone00-966-1260655414/6063442/6065772
Fax00-966-114608846
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය රියාද්, සෞදි අරාබිය

2979 Ahmad Abdulghafur Attar Street, , , , O. Box 302

slemb.org.sa

Telephone(+966) 1 4608232, 4608235
Fax(+966) 1 460 8846
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය සිංගප්පූරුව

51 Newton Road, , , , 308900.

www.lanka.com.sg

Telephone00-65-62544595, 62544596, 62544597
Fax00-65-62507201
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය දකුණු අප්‍රිකාව

410, Alexander Street, , ,

www.srilanka.co.za

Telephone+27 12 460 7679, 460 7690, 3467338
Fax+27 12 460 7702
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය ක්වාලා ලම්පූර්, මැලේසියාව

12, Jalan Keranji Dua, , ,

www.slhc.com.my

Telephone(00-603) 42568987/42571394
Fax(00-603) 42532497
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය මාලේ, මාලදිවයින

8th & 9th Floor, , , , 20127

www.slhcmaldives.com

Telephone00-960-3322845/3313546
Fax00-960-3321652
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය යන්ගොන්, මියන්මාරය

34, Taw win Road, , , , P.O.Box 1150

www.srilankaembassy.net.mm

Telephone00-95-1-222812
Fax00-95-1-221509
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website