ක්‍රිකට් සමාජRSS

වෙන්නප්පුව ක්‍රීඩා සමාජය

ශ්‍රීමත් ඇල්බට් ක්‍රීඩාංගණයේදී, ,

Telephone+94 31 227 4640
වීර ක්‍රීඩා සමාජය

මීවනපලන, ,

Telephone+94 34 222 2452
එක්සත් දකුණු සී සී

394/10, ඩයස් වත්ත, දන්ගෙදර, ,

දකුණු කාන්තා ක්‍රිකට් සමාජය

43/12, ආර් ඊ ද සිල්වා මාවත, හෙප්පුමුල්ල, ,

සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය

ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය, මහජන ක්‍රීඩාංගනය, ,

සීවලී ක්‍රිකට් සමාජය

55/86, ශ්‍රී කෙමානන්ද මාවත, මුවගම, ,

Telephone+94 45 223 0705
සෙබෙස්තියන්ක්‍රිකට්

50ඒ, රිජ්වේ සොයිසා ඩ්‍රයිව් උයන, ,

Telephone+94 11 264 5670
සරකෙන්ස් ක්‍රිඩා සමාජය

31/1ඒ, ශාන්ත අන්තෝනි මාවත, ,

Telephone+94 11 257 3843
රත්නපුර ක්‍රිකට් සමාජය

122, මනහර වෛද්‍ය පරීක්ෂණ, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone+94 45 227 5513
රාගම ක්‍රිකට් සමාජය

861, කඩවත පාර, ,

Telephone+94 11 295 1000
පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය

පොලිස් ක්‍රීඩා අංශය මඟින්, හැව්ලොක් ටවුම, ,

Telephone+94 11 258 7579
පීටර්සන් ක්‍රීඩා සමාජය, ක්‍රීඩාපිටි

2, රෙක් ඩෙප්ට්, ඩීන්ස් පාර, ,

Telephone+94 11 269 5599
පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය

සිරිල් ජෑන්ස් මාවත, ,

Telephone+94 38 428 1441
පෑලින්ක් එස්සී

47/31, පෙරේරා මාවත, පැලවත්ත, ,

Telephone+94 11 278 5659
ආදි ශාන්ත තෝමස් ක්‍රීඩා සමාජය

675, ත්‍රිකුණාමලය වීදිය, ,

Telephone+94 66 721 0750
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website