අන්තර්ජාලයෙන් වෙන්කරවා ගැනීම්RSS

බ්‍රවුන්ස් ටුවර්ස්

02, එළිබෑන්ක් පාර, ,

www.brownstours.lk

NEGOMBO BRANCH No. 193, Chilaw Road, Negombo. HOTLINE (+94) 077 386 8 529 KANDY BRANCH C/o Queens Hotel, D S Senanayake Veediya, Kandy. HOTLINE (+94) 77 925 0 364 KURUNEGALA BRANCH c/o Lanka Orix Leasing Company (LOLC), No 22, Mihindu Mawatha ...

Telephone+94 11 250 2600
E-mail
ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් සමාගම

3 වන මහල, නැගෙනහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, එචිලන් චතුරශ්‍රය, ,

www.srilankan.com

Fax+94 19 733 5312
E-mail
ට්‍රැවලර් ග්ලෝබල් ප්‍රයිවට් සමාගම

යූජී 95, පීපල්ස් පාක්, ,

www.thetravellerglobal.lk

Telephone+94 11 247 2003
Fax+94 11 233 0818
E-mail
වීඑම්එස් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

164, ගාලු පාර, බම්බලපිටිය, ,

www.vmstravelsandtours.com

General Sales Agent for Ethiopian Airlines, Sri Lanka & Maldives.

Telephone+94 11 250 2149 / +94 250 2198
E-mail
මැකිනෝස් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

99, ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 11 231 8600
E-mail
අම්ජා ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

30, ඩයස් පෙදෙස, ගුණසිංහපුර, ,

Telephone+94 11 233 5657
E-mail
ජෙට් එයාර්වේස්

එෆ් 12, 1 වන මහල, පිටත් වීමේ පර්යන්තය, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, ,

www.jetairways.com/EN/LK/Home.aspx

Telephone+94 11 226 0088 / +94 11 247 5375
වර්ල්ඩ් එයාර් (පුද්) සමාගම

62, හැව්ලොක් පාර, ,

www.worldairlk.com

Telephone+94 11 472 3462
Fax+94 11 472 4708
තීම් ට්‍රැවල්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්

ඇෂ්ලින් කෝට්, 3 වන මහල, 91, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 255 4665
ස්පාක්ලින්ක් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

39, නිහල්සන්ස් ගොඩනැගිල්ල, ශාන්ත මයිකල් පාර, ,

Telephone+94 11 233 9339
ෂම්ස් ට්‍රැවල්ස්

33ඒ, ක්වීන්ස් පාර, ,

Telephone+94 11 259 9253
මනෝජ් එක්ස්ප්‍රස් සේවා

67 / ඒ, වොල්ෆෙන්ඩාල් පාර, ,

Telephone+94 11 239 0128
ලෝඩ් ට්‍රැවල් සර්විසස් (පුද්) සමාගම

8-ජී-2/8-ජී-3, බ්‍රිස්ටල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 244 7758
ඊවා ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

50, 2 වන මහල, වැලිකඩ ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 288 7549
එයා සෙනර ටැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

29, බ්‍රිස්ටොල් පාර, ,

Telephone+94 11 242 1273
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website